rnp
LV RU

Atklātie konkursi

 

Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļa atrodas

Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"

periodā no 01.01.2018. - 31.01.2018.  

plāno izsludināt šādus iepirkumus:

Iepirkuma priekšmets
 
 

Visu iepirkuma dokumentāciju ir iespējams saņemt Word formātā, sazinoties ar attiecīgā iepirkuma kontaktpersonu.

         
 Izsludināšanas datums

Identifikācijas Nr.

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma dokumenti

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

12.04.2018.

SIA RNP 2018/16

Ugunsdrošībai lietojamo zīmju uzstādīšana

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums

 

Atbilde 

16.05.2018.

plkst.14:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

12.04.2018.

SIA RNP 2018/01

Liftu tehniskā apkalpošana, plānoto un avārijas remontdarbu veikšana

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums 

15.05.2018.

plkst.14:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

04.04.2018.

SIA RNP 2018/14

Ēkas Maskavas ielā 168, Rīgā pārbūves projekta izstrāde

Nolikums

Atbilde

25.04.2018.   plkst. 15:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

23.03.2018.

SIA RNP 2018/11

Individuālo aizsardzības līdzekļu iegāde

Nolikums

Tehniskais- finanšu piedāvājums

13.04.2018. plkst.10:00

23.03.2018.

SIA RNP 2018/12

Automašīnu iegāde operatīvajā līzingā

Nolikums

Atbilde 

Atbilde Nr.2 

Atbilde Nr.3.

26.04.2018.   plkst. 10:00

Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

15.03.2018.

SIA RNP 2018/15

Elektroenerģijas iegāde 

Nolikums

7.pielikums Līguma projekts 1.daļai

7.pielikums Līguma projekts 2.daļai

 

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

07.03.2018.

SIA RNP 2018/03

Zibensaizsardzība sistēmas izbūves/remontdarbu un elektroinstalācijas elektrotehnisko parametru mērījumu veikšana

Nolikums (konsolidēts) 
13.04.2018

5.pielikums Tehniskais - finanšu piedāvājums 1.daļai

5.pielikums Tehniskais- finanšu piedāvājums 2.daļai

7.pielikums Līguma projekts 1.daļai

7.pielikums Līguma projekts 2.daļai  

Atbilde

Atbilde Nr.2.

Atbilde Nr. 3

Atbilde Nr.4

Pagarināts piedāvājuma iesniegšanas termiņš līdz 02.05.2018. plkst. 15:00.

Sakarā ar iesnieguma izskatīšanu Iepirkumu uzraudzības birojā par Konkursa dokumentāciju ietvertajām prasībām, piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atcelta. 

Inofrmācija par piedāvājumu atvēršanas sanāksmi tiks publicēta Sabiedrības mājas lapā un EIS pēc iesnieguma izskatīšanas IUB un attiecīga lēmuma pieņemšanas. 


Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu

26.02.2018.

SIA RNP 2018/06

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām

Nolikums (Konsolidēts 22.03.2018)

Tehniskais-finanšu piedāvājums 1.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 2. daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 3.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 4. daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 5.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 6.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 7.daļa

Tehniskais-finanšu piedāvājums 8.daļa

Atbilde Nr.1 

Atbilde Nr. 2

Atbilde Nr. 3

Atbilde Nr. 4

Atbilde Nr. 5

Iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 09.04.2018.plkst. 10:00

11.01.2018.

SIA RNP 2017/107

Avārijas dienesta pakalpojuma un avārijas lokalizācijas darbu veikšana iekšējos un ārējos inženierkomunikāciju tīklos

Nolikums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.12.2017.

SIA RNP 2017/92

Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta neattiecināmo izmaksu būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21, Rīgā 

Nolikums

Tehniskais-finanšu piedāvājums

Atbilde Nr. 1

Atbilde Nr. 2

Beidzies piedāvājuma iesniegšanas termiņš

14.12.2017.

SIA RNP 2017/105

Būvgružu konteineru noma

Nolikums 

Tehniskais-finanšu piedāvājums

 

Atbilde Nr.1

 Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.11.2017.

SIA RNP 2017/101

Tehniskās sāls piegāde ietvju kaisīšanai

Nolikums (konsolidēts)

3.pielikums Finanšu piedāvājums (konsolidēts) 

Atbilde Nr.1

Atbilde Nr.2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

29.11.2017.

SIA RNP 2017/88

Darba apģērbu iegāde

 

Nolikums (konsolidēts)

 

Tehniskā specifikācija (konsolidēta)

Finanšu piedāvājums 1.daļai

Finanšu piedāvājums 2.daļai

Atbilde

Atbilde Nr.2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

15.11.2017.

SIA RNP 2017/100

Metāla durvju uzstādīšana

Nolikums
Tehniskā specifikācija
Tehniskā specifik;acija 2

Tehniskais - finanšu piedāvājums

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.06.2017

SIA RNP 2017/52

Būvdarbu veikšana Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu mājai Augļu ielā 11, Rīgā

 Nolikums (konsolidēts)

 Tehniskais-finanšu piedāvājums

pdf Atbilde Nr. 1

pdf Atbilde Nr. 2

pdf Atbilde Nr. 3

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

03.02.2017. SIA RNP 2017/10 Plānveida sadzīves atkritumu savākšana no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pārvaldīšanā esošajiem objektiem

 Nolikums

(KONSOLIDĒTS)
pdf Atbildes

       Atbildes Nr.2

 

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš


 

29.07.2016. SIA RNP 2016/41 Saimniecības preču un inventāra iegāde

  Nolikums (KONSOLIDĒTS)

  Tehniskā specifikācija (KONSOLIDĒTA)

 

 Finanšu piedāvājums 1.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 2.daļa (KONSOLIDĒTS)

  Finanšu piedāvājuma 3.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finnašu piedāvājums 4.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 5.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 6.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 7.daļa (KONSOLIDĒTS)

 Finanšu piedāvājums 8.daļa (KONSOLIDĒTS)

  Finanšu piedāvājums 9.daļa  (KONSOLIDĒTS)

pdf Atbilde 1
pdf Atbilde 2

pdf Atbilde 3

pdf Atbilde 4

pdf Atbilde 5

pdf Atbilde 6

pdf Atbilde 7

pdf Atbilde 8

pdf Atbilde 9

Beidzies piedāvājumu iensiegšanas termiņš

06.07.2016. SIA RNP 2016/76 Paceļamo mehānismu noma ar operatoru

Nolikums (konsolidēts)

 Tehniskais - finanšu piedāvājums (konsolidēts)

pdf Atbilde 1

pdf Atbilde 2

Beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

23.04.2018 (9.00) līdz 23.04.2018 (17.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Veldres iela 7
23.04.2018 (9.00) līdz 23.04.2018 (18.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Avotu iela 64
23.04.2018 (00.00) līdz 24.04.2018 (24.00)
Pasažieru lifta darbības pārtraukums
Sergeja Eizenšteina iela 77