rnp
LV RU

Atgādinām: lai saņemtu samazināta NĪN, nepieciešams deklarēt dzīvesvietu

04.12.2017
Atgādinām: lai saņemtu samazināta NĪN, nepieciešams deklarēt dzīvesvietu

Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atgādina - lai 2018. gadā dzīvošanai paredzētajam nekustamajam īpašumam tiktu piemērota samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme 0,2% - 0,6% no kadastrālās vērtības, tad īpašumā jābūt deklarētai dzīvesvietai.

 

Ja pieder dzīvokļu īpašums vai viena dzīvokļa māja, objektā taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzīvesvietai ir jābūt deklarētai vismaz vienai personai, kas ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai persona, kas ir saņēmusi pastāvīgās uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā.

 

Ja pieder dzīvokļu īpašumos nesadalīta divu vai vairāku dzīvokļu māja, domājamās daļas no šādas mājas vai telpu grupa nedzīvojamā ēkā, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, ar samazināto nodokļa likmi apliekamā platība tiek piesaistīta objektā deklarēto personu skaitam – uz vienu dzīvesvietu deklarējušu personu attiecinot 30 m2 no dzīvošanai paredzētās platības. Nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmi, tiek ņemtas vērā dzīvesvietā taksācijas gada 1. janvārī plkst.0.00 deklarētās personas.

Detalizētāku informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa likmju piemērošanas nosacījumiem pieejama Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”

 

Informāciju par savā īpašumā deklarētām personām varat iegūt portālā www.latvija.lv izmantojot e-pakalpojumu «Manā īpašumā deklarētās personas».

Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi: Informatīvais tālrunis: 80000850 (bezmaksas) vai +371 67105919 (zvaniem no ārzemēm).

Jaunākie raksti

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

21.04.2018 (10.00) līdz 21.04.2018 (13.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Rēzeknes iela 2
21.04.2018 (15.00) līdz 21.04.2018 (24.00)
Siltumenerģijas piegādes pārtraukums
Raiņa bulvāris 23 K-2
23.04.2018 (9.00) līdz 23.04.2018 (15.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Avotu iela 29