rnp
LV RU

Pilnvarotie māju vecākie varēs saņemt atlīdzību

01.11.2016
Pilnvarotie māju vecākie varēs saņemt atlīdzību

Lai iedrošinātu dzīvojamo māju kopīpašnieku pilnvarotos pārstāvjus aktīvāk iesaistīties savas mājas pārvaldīšanas procesos,  "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) ir izstrādāti noteikumi, kā māju vecākie jeb pilnvarotie pārstāvji ar kopīpašnieku lēmumu var saņemt atlīdzību par aktīvu piedalīšanos savas mājas pārvaldīšanā. Atlīdzības apmēru pilnvarotajam pārstāvim nosaka mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, pieņemot kopības lēmumu.

 

Lai noteiktu atlīdzību jau esošam mājas kopīpašnieku pilnvarotam pārstāvim, kopībai jāpieņem lēmums ar vairākuma balsu pārsvaru atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajai kārtībai - ar vismaz 50% + 1 balss pārsvaru. Savukārt, ja kopība vēlas pilnvarot pārstāvi, tad par pilnvarojuma noteikšanu jālemj vismaz divām trešdaļām (2/3) mājas dzīvokļu īpašnieku, turklāt lēmumā par atlīdzības noteikšanu jālemj "PAR" vairāk kā pusei (vismaz 50% + 1 balss) dzīvokļu īpašniekiem.

 

Svarīgi atcerēties - lai saņemtu atlīdzību, pilnvarotajai personai ir jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam (vairāk informācijas www.vid.gov.lv), kā arī ar RNP jānoslēdz līgums par atlīdzības izmaksu, kurā noteikts atlīdzības apmērs. 

 

Maksājumu par pilnvarotās personas atlīdzību ikmēneša dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un saņemto pakalpojumu rēķinos RNP iekļauj līdz brīdim, kad saskaņā ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu beidzas pilnvarotās personas pilnvarojuma termiņš vai kad ir pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par atlīdzības izmaksas atcelšanu.

 

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iesūtīt interesējošos jautājumus uz e-pastu rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv. Atbildes uz jautājumiem iespējams saņemt arī klātienē - jebkurā no RNP klientu apkalpošanas centriem visā Rīgas pilsētā.

 

Kopsapulces protokola paraugs par pilnvarojumu un atlīdzību pieejams ŠEIT un sadaļā Klientiem - Kopības lēmumu pieņemšana

Jaunākie raksti

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

21.06.2018 (9.00) līdz 21.06.2018 (19.00)
Aukstā ūdens padeves pārtraukums
Jaunsaules iela 5C
21.06.2018 (9.00) līdz 21.06.2018 (Līdz darbu pabeigšanai)
Ūdens padeves pārtraukums
Lubānas iela 47
21.06.2018 (9.00) līdz 21.06.2018 (Līdz darbu pabeigšanai)
Ūdens padeves piegādes pārtraukums
Kalsnavas iela 1; Saktas iela 4, 8, 8A