rnp
LV RU

Dzīvojamās mājas energoaudits

Lai apzinātu siltuma zuduma cēloņus dzīvojamā mājā, kā arī to novēršanas iespējas, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iesaka veikt dzīvojamās mājas energoauditu. Dzīvojamās mājas energoaudita veikšana ir obligāta, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki plāno lemt par dzīvojamās mājas siltināšanu.

 

KATRA MĀJA IR SAVĀDĀKA

 

Katras mājas tehniskais stāvoklis ir savādāks, pat ja mājas tehniskie parametri tās celšanas laikā ir vienādi. Gadiem ejot, katras mājas tehniskais stāvoklis apkārtējās vides ietekmē mainās, tāpēc ir svarīgi apzināt katras mājas „vājās” vietas, caur kurām aizplūst siltums. Mājas tehniskā stāvokļa izmaiņas var ietekmēt vairāki faktori, piemēram:

 

 • Mājas atrašanās vieta – to var ietekmēt lielceļa tuvums (automašīnu radītās vibrācijas), tuva atrašanās vieta ūdenstilpei, gruntsūdeņi u.tml.;
 • Mājas iedzīvotāji, kā arī garāmgājēji – rūpīga vai tieši pretēji – nesaudzīga izturēšanās pret īpašumu;
 • Veiktie remontdarbi laika gaitā – veikto darbu veids, apjoms utt.;
 • Mājas celšanas laikā izmantotie materiāli, darbu izpildes kvalitāte;
 • Kā arī daudzi citi faktori.


Lai noteiktu mājas „vājās” vietas, caur kurām aizplūst siltums, siltuma zudumu cēloņus un to novēršanas iespējas, aicinām dzīvokļu īpašniekus lemt par mājas energoaudita veikšanu!


Energoaudits ir nepieciešams ne tikai lai noskaidrotu siltuma zudumu cēloņus, bet arī lai piemērotu atbilstošu risinājumu katrai mājai. Pamatojoties uz energoaudita rezultātiem, mājai iespējams veikt gan atsevišķus plānveida remontdarbus, gan mājas siltināšanu vai vienkāršoto renovāciju.

 

Energoaudita pārskats sniegs informāciju par:

 

  1. Esošajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem;
  2. Ēkas renovācijas priekšlikumiem (kādi darbi jāveic un kādi materiāli jāizmanto);
  3. Energoefektivitātes rādītāju prognozi pēc renovācijas pasākumu īstenošanas (iespējamais siltumenerģijas ietaupījums);
  4. Vietām ēkas fasādē, pa kurām aizplūst siltums.

 

Saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā” dzīvojamo māju energoauditu veikšanai ir paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 80% apmērā no energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 426,86 EUR.

 

Lai SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” uzsāktu darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas energoaudita veikšanu, nepieciešams pieņemt attiecīgu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai aptaujas veidā) - dzīvokļu īpašnieku vairākumam (50%+1 balss) jānobalso „PAR” energoaudita veikšanu un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (protokols) jāiesniedz SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks).


Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (kopsapulces protokols vai aptaujas anketa) PARAUGS pieejams ŠEIT.


Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma saņemšanas Pārvaldnieks pārliecināsies par protokola atbilstību Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām (piemēram, vai ir nobalsojis dzīvokļu īpašnieku vairākums), sagatavos pieteikumu par energoaudita veikšanu un iesniegs to pašvaldības aģentūrā „Rīgas enerģētikas aģentūra” (turpmāk - REA) līdzfinansējuma saņemšanai.

 

REA attiecīgi tālāk organizē iepirkumu, lai dzīvojamo māju energoaudita veikšanai piesaistītu sertificētus energoauditorus un pēc iepirkuma procedūras beigām slēdz trīspusējos līgumus starp REA, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” un energoaudita veicēju.

 

Kāpēc ir svarīgi sadarboties ar REA?
REA piedāvā iespēju saņemt Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu energoaudita veikšanai 80% apmērā*, kas ievērojami samazina izmaksu daļu, kas jāsedz dzīvokļu īpašniekiem.


Kā tiek piešķirts līdzfinansējums?
REA organizē iepirkumu, lai dzīvojamo māju energoaudita veikšanai piesaistītu sertificētus energoauditorus. Pēc iepirkuma procedūras beigām tiek slēgti trīspusējie līgumi starp REA, Pārvaldnieku un energoaudita veicēju.

 

Energoaudita izmaksas
Pēc līdzšinējās pieredzes REA organizēto iepirkumu rezultātā pašvaldības līdzfinansēto energoauditu izmaksas bijušas 140 līdz 300 EUR (t.sk. PVN) apmērā, no tām attiecīgi:

 

 • Pašvaldības līdzfinansējums 80% jeb 112 - 240 EUR;
 • Dzīvokļu īpašniekiem jāapmaksā 20% jeb 28 - 60 EUR.


! PIEMĒRS: vidējā statistiskā māja, 56 dzīvokļi, kopējās energoaudita izmaksas 167,83 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 134,26 EUR, dzīvokļu īpašnieku maksājums 33,57 EUR, t.i., vienam dzīvokļa īpašniekam energoaudits izmaksās tikai aptuveni 0,44 EUR. Dzīvokļu īpašnieku izmaksas lielākoties tiek segtas no katras dzīvojamās mājas uzkrājumiem un dzīvokļu īpašniekiem nekas papildus nav jāmaksā.


Kas jādara dzīvojamās mājas iedzīvotājiem?
1. Dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem lēmumu par energoaudita veikšanu un iesniedz to Pārvaldniekam;
2. Pārvaldnieks pārliecinās vai iesniegtais lēmums ir tiesisks;
3. Pārvaldnieks sagatavo un iesniedz REA pieteikumu par energoauditu**;
4. REA organizē iepirkumu par energoauditu veikšanu;
5. Tiek noslēgts trīspusējais līgums starp REA, Pārvaldnieku un energoaudita veicēju;
6. Energoauditors apseko māju, veic aprēķinus, sagatavo energoaudita pārskatu;
7. Pārvaldnieks energoaudita pārskatu nosūta dzīvokļu īpašnieku pārstāvim.

 

Papildus informāciju par energoauditu veikšanu, kā arī dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokolu vai aptaujas anketu paraugus Jūs varat saņemt kontaktējoties ar SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” Uzņēmējdarbības veicināšanas nodaļas projektu vadītāju Eviju Gravu, tālr.29374417, e-pasta adrese: siltinasana@rnparvaldnieks.lv.

 

BUKLETS PAR DZĪVOJAMĀS MĀJAS ENERGOAUDITU 

 

*Saskaņā ar Rīgas domes 2013.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.47 „Par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā mājā” dzīvojamo māju energoauditu veikšanai paredzēts pašvaldības līdzfinansējums 80% apmērā no energoaudita izmaksām (bet ne vairāk kā 426,86 EUR).

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

26.06.2017 (10.00) līdz 26.06.2017 (16.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Zvaigžņu iela 15
26.06.2017 (22.00) līdz 27.06.2017 (24.00)
Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude (karstā ūdens padeves pārtraukums)
Aleksandra Grīna iela 1, 3, 5; Alīses iela 6, 8, 10; Anniņmuižas iela 2B, 20, 22,40F, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 82, 84, 86, 88; Auces iela 1A, 5, ; Auru iela 7B, 13A; Āgenskalna iela 20, 22, 22A,22B, 22C; Baldones iela 24, 26, 28; Baltā iela 9, 9 K-1, 11, 11 K-1, 17, 19, 22, 22 K-1, 24; Bēnes iela 1, 1A, 2, 3; Buļļu iela 3A, 35A, 35B, 40B, 44B; Cementa iela 18, 20; Dagmāras iela 9, 9A, 14, 18; Dammes iela 1, 7, 22, 24, 26, 28, 30, 33; Daugavgrīvas iela 56, 60, 68A, 70 K-1, 70 K-2, 70 K-3, 70 K-4, 70 K-5, 132 K-2; Dāvida iela 4, 6; Dreiliņu iela 14, 16, 18, 20; Dubultu iela 4, 7, 16, 18, 19, 20, 21, 23; Dzegužu iela 1 K-1, 1 K-2, 3,5,7; Dzirciema iela 1, 7 K-1, 7 K-2, 21, 24A, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 52 K-1, 52 K-2, 56 K-2, 57, 61, 70, 72, 74; Eduarda Smiļģa iela 1; Elvīras iela 9A, 9B, 9C, 10, 13, 13A, 13B; Garā iela 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 33, 35; Gregora iela 4, 6, 12 ; Grīvas iela 3, 5, 7, 11, 17, 23, 25; Imantas iela 1 L-2, 2, 3A, 6A; Jaunsaules iela 3A, 5A, 5B, 7A, 18A, 18B; Jūrmalas gatve 37A, 91, 91 K-1, 93, 93 K-1, 93 K-2, 95, 99, 101; Kalnciema iela 1 K-1, 1 K-2, 1 K-3, 15, 47; Kandavas iela 8, 8 K-1, 8 K-2, 8 K-3, 8 K-4, 8 K-6, 8 K-7, 8 K-8, 8 K-9, 12; Kleistu iela 4, 6, 11, 15, 17, 18, 19, 21; Klīveru iela 1, 1A; Koorperatīva iela 3A, 4A, 6A; Kristapa iela 8, 8A, 8B, 10, 12, 14, 16, 16A, 16B, 16C, 18, 20, 22, 24, 26; Kuģu iela 22; Kuldīga iela 13A, 15, 39A, 46; Kurzemes prospekts 2, 6, 10, 12, 16, 20, 30, 34, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 68, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 104A, 106, 110, 112, 122, 124, 126, 128, 134, 136, 138, 164; Kūdras iela 7; Lidoņu iela 1, 3A, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23A, 30; Lilijas iela 9, 15A, 17A, 21; Mazā stacijas iela 4, 6, 20, 22; Mazā Kandavas iela 3A, 3B; Mazā Krūmu iela 1, 3, 5, 6, 8, 9; Mārtiņa iela 7; Melnsila iela 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28; Meža iela 2A; Morica iela 16, 20B; Motoru iela 3, 5, 7; Olaines iela 1, 3; Palangas iela 1, 5, 6, 7, 8; Progresa iela 1, 3A, 4, 6, 8, 12; Renģes iela 1, 2, 2A, 2B, 4, 5, 7 K-2; Riekstu iela 9, 10, 12, 16, 17, 18, 18 K-1, 19, 21, 23; Rigondas iela 6, 8, 10;Saldus iela 18; Saulgožu iela 2, 4, 11, 13, 15, 17, 21, 27 K-4; Sidraba iela 1; Skujienes iela 9, 11, 13; Slokas iela 33, 46A, 48, 48A, 50A, 64, 64 K-1, 64 K-2, 70, 72, 112, 114, 130D, 138, 140, 142, 163, 165, 167, 169, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 205A, 215, 217; Spilvas iela 7, 13, 15, 17, 25, 33, 35, 37, 37B; Staraja Ruses iela 5, 7, 9, 11, 24, 26; Stūres iela 1 A, 2A, 6, 7; Šauļu iela 1, 2, 4A, 6; Tapešu iela 19, 23, 24, 25, 43, 44, 45, 45A, 46, 54, 55; Tālavas gatve 3, 5, 9, 11, 13; Usmas iela 9, 16, 17; Vilhelma Kreslera iela 5; Vaidelotes iela 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; Valguma iela 6, 20, 21, 26, 35; Vecā Buļļu iela 10, 14, 16, 25; Vecā Jūrmalas gatve 1, 1B, 5, 7; Vīksnes iela 29A; Vīlipa iela 6, 10; Zentenes iela 3, 10, 11, 22, 24, 26, 28, 30, 37, 39, 47, 49
26.06.2017 (21.00) līdz 27.06.2017 (4.00)
Karstā ūdens padeves pārtraukums
Krišjāņa Valdemāra iela 52/54, 79/81, 91, 95, 99, 101; Miera iela 16 K-1, 16 K-2, 16 K-3; Nītaures iela 4; Tomsona iela 13, 19, 21, 23, 25, 25 K-1