rnp
LV RU

ES atbalsts

Dzīvokļu īpašniekiem AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) piedāvā valsts atbalstu - granta, aizdevuma un aizdevuma garantijas veidā, lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektus!

 

Atbalstu līdz pat 50% - iespējams piesaistīt, ja tiks veikta kompleksa dzīvojamās mājas atjaunošana, t.i., tiek panākts iespējami zemāks siltumenerģijas patēriņš.

 

Mājas atjaunošanas projekta ietvaros var veikt šādus darbus:

 

 • ārsienu un jumta konstrukciju papildus siltināšana,
 • logu un durvju nomaiņa,
 • kāpņu telpu remonts;
 • apkures un karstā ūdens sistēmas nomaiņa, sistēmas balansēšanas un regulēšanas uzlabošana;
 • aukstā un kanalizācijas sistēmas nomaiņa;
 • ventilācijas sistēmas izveide un šahtu tīrīšana un citus darbus.

 

Lai pieteiktos atbalstam, sākotnēji jāizstrādā nepieciešamā tehniskā dokumentācija (energoaudita pārskats, tehniskās apsekošanas atzinums, apliecinājuma karte ēkas fasādes vienkāršotai atjaunošanai, būvdarbu tāme). Tehniskā dokumentācija jāizstrādā no mājas uzkrātajiem līdzekļiem, jo ES finansējums tam nav paredzēts. Ja mājai nav pietiekošs līdzekļu uzkrājums, dzīvokļu īpašniekiem jālemj par tā veidošanu.

 

Grants (neatmaksājams finansiāls atbalsts) tiek piešķirts, ja tiek izpildīti šādi nosacījumi:

 

 • dzīvojamā mājā jābūt vismaz 5 dzīvokļiem;
 • pēc mājas atjaunošanas projekta īstenošanas plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 90 kWh/m2 gadā;
 • nedzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;
 • ietaupījumam no energoefektivitātes pasākumiem 20 gadu laikā jābūt lielākam par renovācijas izmaksām;
 • visi nosacījumi ALTUM mājas lapā

 

Atjaunoto māju iedzīvotāju maksājumi par saņemtajiem pakalpojumiem (siltums, pārvaldīšanas maksa u.c., t.sk. kredīta maksājums) nav lielāki, kā iepriekš veiktie maksājumi pirms mājas atjaunošanas! Nereti atjaunotajās ēkās kopējie ikmēneša maksājumi pat samazinās, jo ietaupījums, samazinoties siltumenerģijas patēriņam, ir lielāks nekā kredīta ikmēneša maksājums.

 

Informācija par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” atjaunoto māju ieguvumiem:

 

 

Lai saņemtu papildus informāciju par mājas atjaunošanas procesu un iespējām, aicinām Jūs uzdot jautājumus, kā arī pieteikties uz individuālu konsultāciju, rakstot uz elektronisko pastu: siltinasana@rnparvaldnieks.lv

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

24.05.2017 (11.00) līdz 24.05.2017 (13.00)
Siltumenerģijas piegādes pārtraukums
Mēness ielā 7 k-9, 13
24.05.2017 (9.00) līdz 24.05.2017 (15.00)
Aukstā ūdens padeves pārtraukums
Tērbatas iela 66
24.05.2017 (8.00) līdz 30.06.2017 (17.00)
Elektroenerģijas piegādes pārtraukums
Ikšķiles iela 3