rnp
LV RU

Īstenojamie projekti

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku Blaumaņa ielā 21 atjaunošanas projekts

 

08.12.2017. SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) noslēdza granta līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Plānotās projekta izmaksas ir 861 529,16 EUR, no tām attiecināmās izmaksas 506 401,83 EUR.

Altum grants: 253 200,91 EUR

Projektu finansēs Swedbank AS. Projekta īstenošana - 2018.gadā.

Saskaņā ar energoaudita datiem, īstenojot dzīvojamo māju atjaunošanas projektu un iespējamos energoefektivitātes pasākumus, būs iespējams sasniegt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei 43% apmērā.

 

Projekta ietvaros plānots veikt šādus darbus:

 • Fasāžu siltināšana/atjaunošana;
 • Bēniņu pārseguma siltināšana;
 • Logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos;
 • Ārdurvju nomaiņa;
 • Pagraba pārseguma siltināšana;
 • Apkures sistēmas, siltummezgla un karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija;
 • Caurbrauktuves atjaunošana;
 • Jumta seguma nomaiņa, skursteņu augšējo daļu renovācija, ventilācijas sistēmas ekspluatācijas apkope;
 • Kāpņu telpu remonts;
 • Ēku fasāžu izgaismošana;
 • Teritorijas labiekārtošana (pagraba pārseguma zem pagalma nostiprināšana, žoga remonts, atkritumu konteineru novietnes izbūve u.c.);
 • Lietus ūdens noteksistēmas izveide u.c. darbi.

 

 

Attēlā: ēka Blaumaņa ielā 21

 

Dzīvojamās mājas Blaumaņa ielā 21, Rīgā ir celtas 1910. gadā pēc arhitekta Oto Lancka projekta. Tās atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” (valsts aizsardzības Nr.7442) teritorijā un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr.852 „Rīgas vēsturiskais centrs” teritorijā, līdz ar to, izstrādājot dzīvojamo māju atjaunošanas projektus, bija jāņem vērā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas norādījumi attiecībā uz kultūrvēsturiskās vides saglabāšanu - ēkām jāsaglabā fasādes, logu un durvju vēsturiskais izskats, jumta forma un jāievēro virkne citu nosacījumu.

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

18.02.2019 (8.00) līdz 18.02.2019 (17.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Kalsnavas iela 1
18.02.2019 (9.00) līdz 18.02.2019 (15.00)
Elektroenerģijas padeves pārtraukums
Ķeguma iela 45
18.02.2019 (8.00) līdz 18.02.2019 (17.00)
Elektroinstalācijas un izolācijas pretestības mērījumu veikšana
Rūpnīcas iela 7, 9; Vecmīlgrāvja iela 5. līnija 9