rnp
LV RU

Paziņojums par telpu nomu rakstisku izsoli

2015.gada 29.jūlijā Aleksandra Čaka ielā 42, 1.stāva konferenču zālē plkst. 13.30 notiks rakstiska izsole par Rīgas pilsētas nekustamā īpašuma Bruņinieku iela 93, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000370059003) neapdzīvojamo telpu nomu.

 

  • Izsoles veids - rakstiska izsole ar augstāko nomas maksu

  • Izsoles augšupejošais solis - 0.29 eiro /m2

  • Pretendentam pirms izsoles jāiemaksā izsoles dalības maksa 20 EUR (divdesmit euro) apmērā sludinājumā par nomas tiesību izsoli norādītajā Sabiedrības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina dalības maksassummas iemaksu Sabiedrības norēķinu kontā, oriģinālu Pretendentam jāiesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.

 

 

Izsoles dalības maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks, reģistrācijas Nr.40103362321

AS DNB banka

Konta Nr.LV83 RIKO 000 201 321 954 6

Maksājuma mērķis: dalības maksa par telpu nomas rakstisku izsoli Rīgā, Bruņinieku ielā 93 (garāža).

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI:

Pieteikumu iesniegšanas termiņš par piedalīšanos rakstiskā izsolē līdz 2015.gada 29.jūlijam plkst.13:00 (ieskaitot).

Pieteikumus var iesniegt Solvitai Zagorskai (tel. 20247271) vai Solveigai Tilibai (tel. 25483362), Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42.

  • personiski
  • ar kurjera starpniecību

  • nosūtot pa pastu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV- 1011

 

 

IZSOLES DOKUMENTI:

 

Ar rakstiskas izsoles nomas telpām Rīgā, Bruņinieku ielā 93 (garāžu) visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Jāņa Eglīša pa mobilo tālruni 227857211.

 

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

20.10.2019 (12.00) līdz 20.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums un dzeramā ūdens padeves pārtraukums (ūdensvada skalošanas darbi)
Tilta 14, Priežu 1, 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 12a, 5, 9, 11, 13, 15, Sīmaņa 3c,3a, 8, 10, 5, 16, 14, 12, 11 k 2, 11 k 1, 11 k 1, 9a, 11 k 3 Patversmes 10, 11
20.10.2019 (9.00) līdz 20.10.2019 (20.0)
Aukstā ūdens padeves pārtraukums
Dāvida iela 1,1B,3,4,6
20.10.2019 (13.00) līdz 20.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Vējavas iela 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 12; Braslas iela 51a