rnp
LV RU

Eduarda Smiļģa iela 44, izsole

2015.gada 3.novembrī Aleksandra Čaka ielā 42, 1.stāva konferenču zālē plkst. 13:30 notiks rakstiska izsole par Rīgas pilsētas nekustamā īpašuma Eduarda Smiļģa iela 44, Rīgā (būves kadastra apzīmējums 01000572002001) neapdzīvojamo telpu nomu.

 

 

  • Izsoles veids - rakstiska izsole ar augstāko nomas maksu
  • Nosacītā nomas maksa – 0,79 eiro/m²
  • Izsoles augšupejošais solis – 0,79 eiro /m²Pretendentam pirms izsoles jāiemaksā izsoles dalības maksa 20 EUR (divdesmit eiro) apmērā sludinājumā par nomas tiesību izsoli norādītajā Sabiedrības norēķinu kontā. Dokumenta, kas apliecina dalības maksassummas iemaksu Sabiedrības norēķinu kontā, oriģinālu Pretendentam jāiesniedz kopā ar pieteikumu dalībai izsolē.

 

 

Izsoles dalības maksas maksājuma rekvizīti:

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, reģistrācijas Nr.40103362321

AS DNB banka

Konta Nr.LV83 RIKO 000 201 321 954 6

Maksājuma mērķis: dalības maksa par telpu nomas rakstisku izsoli Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 44 (biroja telpas).

 

 

IZSOLES NOTEIKUMI

Pieteikumu iesniegšanas termiņš par piedalīšanos rakstiskā izsolē līdz 2015.gada 3.novembra plkst.13:00 (ieskaitot).

Pieteikumus var iesniegt Komisijas sekretārei Zigrīdai Gorodņicinai (tālr. 25484004), Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 42.

 

  • personiski
  • ar kurjera starpniecību
  • nosūtot pa pastu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” uz adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV- 1011

 

 

IZSOLES DOKUMENTI:

 

 

Ar rakstiskas izsoles nomas telpām Rīgā, Eduarda Smiļģa ielā 44 visas ieinteresētās personas var iepazīties iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Sandras Lazdiņas ( tālr. 28615783).

Pakalpojumu piegādes pārtraukumi

20.10.2019 (12.00) līdz 20.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums un dzeramā ūdens padeves pārtraukums (ūdensvada skalošanas darbi)
Tilta 14, Priežu 1, 2, 2a, 4, 6, 8, 10, 10a, 12, 12a, 5, 9, 11, 13, 15, Sīmaņa 3c,3a, 8, 10, 5, 16, 14, 12, 11 k 2, 11 k 1, 11 k 1, 9a, 11 k 3 Patversmes 10, 11
20.10.2019 (9.00) līdz 20.10.2019 (20.0)
Aukstā ūdens padeves pārtraukums
Dāvida iela 1,1B,3,4,6
20.10.2019 (13.00) līdz 20.10.2019 (19.00)
Ūdens padeves pārtraukums
Vējavas iela 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 12; Braslas iela 51a