Информационный телефон: 8900

Для клиентов

Mājas apsaimniekošana un uzturēšana

No 2020. gada 1. novembra un uz nenoteiktu laiku maksas pakalpojumu sniegšana ir pārtraukta  .

Uzņēmums SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” sniedz apsaimniekošanas pakalpojumus un saimnieciskās darbības veikšanu daudzdzīvokļu mājās, ievērojot labas apsaimniekošanas principus, kā arī spēkā esošos normatīvos aktus. Uzņēmums nodrošina:

  • Māju koplietošanas telpu un tām piesaistītās teritorijas uzturēšana;
  • Mājas tehniskā stāvokļa uzturēšana un uzlabošana;
  • Pakalpojumu sniedzēju ikmēneša rēķinu apstrāde (ūdensapgāde, apkure, atkritumu izvešana u.c.) un rēķinu sagatavošana klientiem;
  • Klientu apkalpošanas moderno tehnoloģiju uzturēšana un ieviešana;
  • Un citi

Pieteikties pakalpojumam dzīvokļa īpašnieks var sekojoši:

 Maksas pakalpojumi 

(Maksas pakalpojumu cenas stājās spēkā 2020. gada 1. jūnijā)

Консультация специалиста с выездом на объект
Услуга Единица измерения Цена с НДС (EUR)
Выезд на объект и консультация вызов 14,35
Подготовка акта о затоплении квартирной собственности* акт 15,37
Составление акта о нанесенном ущербе, не связанным с затоплением квартиры акт 15,49
*Если затопление произошло в результате сбоя или неправильного использования системы водоснобжения или канализации другой квартирной собственности.
Услуги ассенизации
Услуга Единица измерения Цена с НДС (EUR)
Услуги ассенизации 1m3 21,85
Полоскание канализационных труб с оборудованием высокого давления 1m 2,77*
*Если прочищается менее 20 метров, то прилагается дополнительная плата за выезд в размере 12,75 EUR.
Подготовка и доставка счетов
Услуга Единица измерения Цена с НДС (EUR)
Доставка ежемесячного счета по почте (включены услуги почты) шт 2,42
Подготовка отдельного (разделенного) счета для совладельцев квартир жилых домов шт 1,33
Разрешение на размещение транспортого средства
Услуга Единица измерения Цена с НДС (EUR)
Для физического лица на одно транспортное средство 9,99
Для юридического лица на одно транспортное средство 15,00