Become our customer
Self service portal E-manager
Information line 8900

Dalībnieka sapulce 2016. Gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2016. gads

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Nils Ušakovs nolemj:
1 18.03.2016. 1 Par piekrišanu līgumu par materiāli tehnisko līdzekļu lietošanu, veselības apdrošināšanu, kā arī sakaru un komandējuma izdevumu segšanu ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekļiem Piekrist
2 28.04.2016. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā normatīvā akta “Dzīvojamo māju remonta darbu finansēšanas kārtība nepietiekama finanšu līdzekļu uzkrājuma gadījumā” jaunā redakcijā pieņemšanu zināšanai un tipveida vienošanās par dzīvojamās mājas remonta darbu izdevumu atmaksu jaunā redakcijā apstiprināšanu 1.   Pieņemt zināšanai  2. Piekrist
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes locekļa ievēlēšanu Ievēlēt valdes locekli
3 Par nekustamo īpašumu – dzīvokļa Nr.19, Gulbju ielā 1, Rīgā, un neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, atsavināšanas veida vai kārtības maiņu  Piekrist
3 30.05.2016. 1 Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2015.gada pārskata apstiprināšana Apstiprināt
2 Sabiedrības atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, valdes locekļu atlīdzības pārskatīšana Noteikt atlīdzību
3 Sabiedrības zvērināta revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšana Ievēlēt
4 Par piekrišanu līguma slēgšanai par hidrauliskā auto pacēlāja uz automašīnas bāzes ar izcilni un grozu cilvēku pacelšanai iegādi finanšu līzingā Piekrist
4 15.06.2016. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par degvielas iegādi (iepirkuma identifikācijas Nr.SIA RNP 2016/37) Piekrist
2 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par degvielas iegādi (iepirkuma identifikācijas Nr.SIA RNP 2016/37) Pieņemt zināšanai
5 09.08.2016. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Stratēģiskā rīcības plāna 2015.-2018.gadam, Saimnieciskā darbības rīcības plāna 2015.-2018.gada un Investīciju plāna 2015.-2018.gadam apstiprināšanu jaunā redakcijā Apstiprināt
6 20.10.2016. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par celtniecības materiālu iegādi Piekrist
7 24.11.2016. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par vienota informācijas centra izveidošanu un klientu telefonisko kontaktu apkalpošanas pakalpojumu veikšanu Piekrist
8 27.12.2016. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par komunālās tehniskas iegādi finanšu līzingā Piekrist
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2015. – 2018. gadam 2. pielikuma SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīcības plāns 2017.  –  2018. gadam” apstiprināšanu Apstiprināt
3 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2017. gada budžeta apstiprināšanu Piekrist