Become our customer
Self service portal E-manager
Information line 8900

Dalībnieka sapulce 2017. Gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2017. gads

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Nils Ušakovs nolemj:
1 26.04.2017. 1 Par piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai iepirkuma “Saimniecības preču un inventāra iegāde”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2016/41, priekšmeta 4. daļā (Bērzu zaru slotas), 5. daļā (Profesionālais ārtelpu uzkopšanas inventārs), 7. daļā (Biroja saimniecības preces) un 9. daļā (Latvijas Republikas valsts karogi un aksesuāri) Piekrist
2  Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma priekšmeta 1. daļā par elektromateriālu iegādi (A, B un C grupas materiāli) un iepirkuma priekšmeta 2. daļā par spuldžu iegādi (A, B un C grupas spuldzes) Piekrist
2 31.05.2017. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2016. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2016. gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2017. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu Ievēlēt
3 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitāla palielināšanu  Palielināt
3 21.06.2017. 1 Par piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai iepirkuma “Specializēto celtniecības materiālu iegāde ar piegādi”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2017/02, priekšmeta 2. daļā “Stiprinājumi”, 3. daļā “Jumtu materiāli”, 5. daļā “Kokmateriāli” un 6. daļā “Hermetizācijas materiāli” un iepirkuma “Specializēto celtniecības materiālu iegāde ar piegādi”, identifikācijas Nr. SIA RNP 2017/38, priekšmeta 1. daļā “Transportbetons” Piekrist
4 06.07.2017. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par ilgtermiņa aizņēmumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vienkāršotās atjaunošanas projektu īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas ietvaros Piekrist
5 21.07.2017. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma priekšmeta 6. daļā – “Profesionālais iekštelpu uzkopšanas inventārs un mazgāšanas līdzekļi” Piekrist
2 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai atklāta konkursa “Specializēto celtniecības materiālu iegāde ar piegādi” iepirkuma priekšmeta 1. daļā “Specializētie celtniecības materiāli” Piekrist
3 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai iepirkuma priekšmeta 2. daļā “Skārds un tā izstrādājumi” Piekrist
4 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par siltumizolācijas materiālu iegādi Piekrist
5 Par piekrišanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā normatīvā akta “Dzīvojamo māju remonta darbu un tehniskās dokumentācijas izstrādes finansēšanas kārtība nepietiekama finanšu līdzekļu uzkrājuma gadījumā” apstiprināšanai jaunā redakcijā Piekrist
6 18.08.2017. 1 Par piekrišanu iepirkuma līgumu slēgšanai iepirkuma “Saimniecības preču un inventāra iegāde” priekšmeta 1. daļā “Uzkopšanas un mazgāšanas līdzekļi” un 8. daļā “Higiēnas papīra izstrādājumi un dozatori” Piekrist
7 16.10.2017. 1 Par izmaiņām SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes sastāvā  Ievēlēt valdes priekšsēdētāju un valdes locekli
8 08.11.2017. 1 Par piekrišanu iepirkuma līguma slēgšanai par būvdarbu veikšanu Eiropas Savienības līdzfinansētā vienkāršotās atjaunošanas projekta ietvaros daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Blaumaņa ielā 21 (liters Nr. 001 un liters Nr. 003), Rīgā Piekrist
2 Par piekrišanu aizdevuma līgumu slēgšanai par ilgtermiņa aizņēmumu dzīvojamo māju Blaumaņa ielā 21, Rīgā, vienkāršotās atjaunošanas projekta īstenošanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes programmas ietvaros daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai un komercķīlas līguma slēgšanai par ar komercķīlu nodrošinātiem prasījumiem saistībā ar aizdevuma līgumiem Piekrist
9 29.11.2017. 1 Par valdes locekļa ievēlēšanu uz jaunu pilnvaru termiņu Ievēlēt
10 28.12.2017. 1 1. Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vidēja termiņa darbības stratēģijas           2015. – 2018. gadam 3. pielikuma jaunā redakcijā apstiprināšanu un piekrišanu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2018. gada budžeta apstiprināšanai 1. Apstiprināt
2. Piekrist
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā normatīvā akta “Dzīvojamo māju remonta darbu un tehniskās dokumentācijas izstrādes finansēšanas kārtība nepietiekama finanšu līdzekļu uzkrājuma gadījumā” jaunā redakcijā pieņemšanu zināšanai un tipveida vienošanās par dzīvojamās mājas remonta darbu izdevumu un tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu atmaksu jaunā redakcijā apstiprināšanu  1.Pieņemt  2.Piekrist
3 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” vidēja termiņa darbības stratēģijas                      2019. – 2021. gadam apstiprināšanu  Apstiprināt