Become our customer
Self service portal E-manager
Information line 8900

Results of auctions of immovable properties

1. The results of the third open oral auction of immovable property – apartment No. 19 at 1 Gulbju street, Riga – organised by SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Name of the immovable property

Bid price

(EUR excluding VAT)

The right to enter into a purchase agreement is conferred
Apartment No. 19 at 1 Gulbju Street, Riga, with a total area of 28.6 m2 and its 286/6503 undivided shares related to a multi-storey apartment building and land plots with cadastre No. 0100 073 0159 and No. 0100 073 2118 EUR 6080,-

Ivars Reimandovs

 

2. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” rīkotās nekustamā īpašuma

neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, izsoles rezultātu 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 401033623121, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela, 42 Rīga, LV–1011, paziņo, ka nekustamā īpašuma –neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, (kadastra numurs 0100 911 3814) ar kopējo platību 83,93 m2 un pie tām piederošo 8393/18617 domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, trešā atklātā mutiskā izsole, kas bija paredzēta 2016.gada 16.augustā plkst.14.00, saskaņā ar izsoles noteikumu 7.4.1. apakšpunktu atzīstama par nenotikušu sakarā ar to, ka līdz izsoles noteikumos norādītajam pieteikšanās termiņam 2016.gada 12.augusta plkst.16.00, nav iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.