Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Nekustamo īpašumu izsoļu rezultāti

1. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” rīkotās nekustamā īpašuma

dzīvokļa Nr.19 Gulbju ielā 1,Rīgā trešās atklātās mutiskās izsoles rezultāti

Nekustamā īpašuma nosaukums

Nosolītā cena

(EUR bez PVN)

Tiesības slēgt pirkuma līgumu piešķirtas
Dzīvoklis Nr.19 Gulbju ielā, 1 Rīgā ar kopējo platību 28,6 mun pie tā piederošās 286/6503 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabaliem ar kadastra Nr.0100 073 0159 un Nr.0100 073 2118 EUR 6080,-

Ivars Reimandovs

 

2. SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” rīkotās nekustamā īpašuma

neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, izsoles rezultātu 

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 401033623121, juridiskā adrese Aleksandra Čaka iela, 42 Rīga, LV–1011, paziņo, ka nekustamā īpašuma –neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, (kadastra numurs 0100 911 3814) ar kopējo platību 83,93 m2 un pie tām piederošo 8393/18617 domājamo daļu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, trešā atklātā mutiskā izsole, kas bija paredzēta 2016.gada 16.augustā plkst.14.00, saskaņā ar izsoles noteikumu 7.4.1. apakšpunktu atzīstama par nenotikušu sakarā ar to, ka līdz izsoles noteikumos norādītajam pieteikšanās termiņam 2016.gada 12.augusta plkst.16.00, nav iesniegts neviens pieteikums dalībai izsolē.