Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

84% aptaujāto RNP klientu ir apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem

2015-09-17

“Rīgas namu pārvaldnieks” veica klientu apmierinātības novērtējumu, lai noskaidrotu, kuri ir pieprasītākie pakalpojumi un kas būtu jāuzlabo pakalpojumu sniegšanas kvalitātē. Pagājušā gadā RNP saņēma 198 310 klientu zvanus, 68 018 iesniegumus, klātienē uzņēmumu apmeklēja 183 717 klienti. Uzņēmums apkalpo aptuveni 170 000 klientus.

Šī gada augustā veiktajā aptaujā izskatīti iedzīvotāju iesniegtie pieteikumi, kas liecina, ka 84% “Rīgas namu pārvaldnieks” klientu ir apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem, savukārt 16% norāda, ka problēmu novēršanas laiks varētu būt ātrāks. Kopumā 3% no aptaujātajiem respondentiem sarunas laikā norādīja, ka sniegtajā pakalpojumā apmierina viss un ieteikumu nav.

Aptaujāto klientu vidū pieprasītākais un labāk novērtētākais pakalpojums bija tehnisko darbu veikšana, tādu kā ūdensvada montāža, filtru maiņa u.c. Savukārt neapmierinātību dažos gadījumos izraisīja pakalpojuma izpildes laiks un termiņi. Ņemot vērā aptaujas rezultātus, “Rīgas namu pārvaldnieks” jau šobrīd aktīvi strādā pie pieteikumu izpildes ātruma uzlabošanas, lai turpmāk klientus apmierina gan pakalpojuma izpildes kvalitāte, gan arī tā izpildes laiks. Visas ziņas tiek nodotas tehniskajai pārvaldei, kas attiecīgi analizē un risina neapmierinātības cēloņus.

Pētījumu veica zvanu centra pakalpojuma sniedzējs SIA “Lattelecom” noslēgtā līguma ietvaros.

“Rīgas namu pārvaldnieks” pateicas saviem klientiem par iesaistīšanos apmierinātības novērtēšanas aptaujā, ieteikumiem un izteiktajām rekomendācijām.