Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Stratēģija un mērķi

Vispārējais stratēģiskais mērķis:

Nodrošināt uz klientu vērstu mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, sekmējot energoefektivitātes, vides un publiskās ārtelpas pilnveidi; pārvaldīt un apsaimniekot pašvaldības īpašumā un valdījumā esošās dzīvojamās mājas un tām piesaistītās teritorijas, kā arī citas dzīvojamās mājas ar tām piesaistītajām teritorijām, tādējādi novēršot tirgus nepilnības; veicināt iedzīvotāju iesaisti un sadarbību lēmumu pieņemšanā par kopīpašumiem un finansējuma piesaisti to attīstībai.

Specifiskie nefinanšu mērķi:

  1. Uz klientu vērstu, mērķtiecīgu, efektīvu un kvalitatīvu dzīvojamo māju pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošināšana
  2. Energoefektivitātes un vides mērķu veicināšana dzīvojamo māju apsaimniekošanā
  3. Iedzīvotāju iesaistes dzīvojamo māju pārvaldībā un apsaimniekošanā veicināšana
  4. Klientu informētības par sociālās palīdzības iespējām veicināšana,
  5. Darbinieku profesionālās kompetences attīstīšana
  6. Pētniecības un attīstības jomas kapacitātes stiprināšana, tostarp pēc iespējas līdzdarbojoties viedpilsētu risinājumu un inovāciju ekosistēmas projektos, kā arī sadarbojoties ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību centralizētu IKT risinājumu izstrādē, ieviešanā un atvērto datu nodrošināšanā

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2026. gadam