Informācijas tālrunis: 8900

Prakses iespējas

Mēs esam pārliecināti, ka prakse SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” būs labs sākums Tavai profesionālajai izaugsmei!

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” jau vairākus gadus piedalās Latvijas augstskolu rīkotajos karjeras pasākumos un iepazīstina topošus speciālistus ar karjeras iespējām.

Mēs veiksmīgi sadarbojamies ar Rīgas Tehnisko universitāti, Banku augstskolu, Latvijas universitāti, Transporta un sakaru institūtu, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu “RISEBA”, Biznesa augstskolu “Turība” u.c. augstskolām, kā arī daudziem mācību centriem un koledžām.

 

Nodrošinām arī prakses vietas ar atlīdzību. Lai pretendētu uz praksi ar atlīdzību, tiek vērtēta vidējā svērtā atzīme, nosacījumi, ka prakses ilgums no 1 līdz 6 mēnešiem (pilna slodze, 8 stundas dienā).

Aktuālās prakses vietas: 

  • ugunsdrošībā
  • lietvedībā
  • namu pārvaldnieks
  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu inženiera palīgs
  • siltumiekārtu inženieris

Izskatīsim iespēju nodrošināt praksi arī citu specialitāšu studentiem:

  • grāmatvedis
  • būvinženieris
  • tāmētājs

 

Lai pieteiktos praksei, sūti prakses programmu (uzdevumus) un pieteikuma vēstuli uz e-pastu prakse@rnparvaldnieks.lv, norādot prakses ilgumu un vēlamo prakses vietu.

Informācija par personas datu apstrādi ir pieejama SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” mājas lapā “PRIVĀTUMA POLITIKA.