Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Zemes īpašniekiem

Ja uz Jums piederošas zemes atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kuru apsaimnieko SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, zemes lietošanas maksājumus no dzīvokļu īpašniekiem iekasē un zemes īpašniekam izmaksā SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”.

Saskaņā ar likumā noteikto ēkas īpašniekam – dzīvokļu īpašnieku kopībai – ir pienākums maksāt likumisko zemes lietošanas maksu 4 % apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 50 eiro gadā. Maksājumu veic reizi ceturksnī, līdz katra ceturkšņa beigām samaksājot par nākamo ceturksni.

 

Lai uzsāktu sadarbību ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”, aicinām aizpildīt pieteikuma veidlapu: Zemes lietošanas maksa

Kā iesniegt aizpildīto veidlapu: