Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

97% ietvju ir atbrīvotas no sniega

2016-01-06

RNP apsaimniekoto māju teritorijās 97% ietvju ir atbrīvotas no sniega – attīrīti teju 1 345 000 m². Šobrīd esam mobilizējuši darbam sētniekus iespējami operatīvai ietvju attīrīšanai no sniega, lai nodrošinātu māju iedzīvotāju netraucētu kustību.

Norit darbs arī pie iekšpagalmu sakopšanas. Iespēju robežās tiek veikta arī dzīvojamo māju iekšpagalmu posmu attīrīšana no sniega, tomēr vietām sniega kārtas esamība var negatīvi ietekmēt automašīnu novietošanu un pārvietošanos pa iekšpagalmu ceļiem. Iekšpagalmu atbrīvošanai no sniega atsevišķos gadījumos, kur tas ir nepieciešams, tiek nodrošināta speciāla tehnika.

RNP aicina klientus un pilsētas iedzīvotājus informēt uzņēmumu par tā pārvaldībā esošo māju neattīrītām ietvēm un pagalmiem, zvanot uz vienoto informatīvo tālruņa numuru 8900 vai zvanot savas mājas namu pārzinim.