Informācijas tālrunis: 8900

Uzsākta energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Viestura prospektā 87, Rīga

2022.gada 16. novembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Viestura 87” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 246 688,42 apmērā  no AS “Attīstības finanšu institūcijas  ALTUM ” daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Viestura prospektā 87, Rīgā energoefektivitātes pasākumu  īstenošanai.

Ēka Viestura prospektā 87  ir nodota ekspluatācijā 1954. gadā 2-stāvu dzīvojamā mājā ( mūra māja) ir 12 dzīvokļu īpašumi. Kopējā platība 1093,85 m2, kopējā dzīvokļu platība 900,00 m2.

Projekta summa ir EUR 493 376,85 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Ēkas cokola atjaunošana
 • Ēkas fasāžu atjaunošana
 • Ēkas jumta atjaunošana
 • Ēkas bēniņu siltināšana
 • Ēkas pagraba siltināšana
 • Ēkas logu, durvju , ventilācijas restu un lūku nomaiņa
 • Ēkas kāpņu telpas kosmētiskais remonts
 • Elektroapgāde

Darbus plānots veikt 2023. – 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 2. janvārī  parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 30. novembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “RIKO”, būvdarbu īstenošanas termiņš līdz 2023. gada 31. augustam, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 455 032,43 t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Viestura 87”
 • Projektētājs: SIA “AMB Design”
 • Būvuzņēmējs: SIA “RIKO”
 • Būvuzraugs: SIA “Marčuks”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 86,71 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 22,67 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai