Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām dzīvokļu īpašniekus aktīvāk lemt par savas mājas apsaimniekošanas tāmi 2017.gadam

2016-12-01

Aicinām  ikvienu klientu – dzīvokļa īpašnieku, izvērtēt jau šī gada oktobrī saņemto mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kopsavilkumu 2017.gadam un pieņemt kopības lēmumu, ja nepieciešams veikt izmaiņas sagatavotajā tāmes kopsavilkumā, tai skaitā arī mājai plānoto remontdarbu pielikumā. Iesniegt kopības lēmumu ir iespējams līdz šī gada 5. decembrim.

Šobrīd dzīvokļu īpašnieku aktivitāte vērtējama kā zema. Ņemot vērā saņemtos dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumus, līdz šī gada 30.novembrim esam koriģējuši 74 no 4300 māju nepieciešamo remontdarbu apkopojumiem.

Aicinām pievērst uzmanību tāmes pielikumā esošajam dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumam, kurā norādīti gan tie remontdarbi, kuriem apsaimniekošanas maksas ietvaros tiek veidots uzkrājums, gan arī piedāvātie remontdarbi nākamajiem gadiem.

Ar savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kopsavilkumu un dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumu ikviens dzīvokļa īpašnieks var iepazīties elektroniski bezmaksas pašapkalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kā arī klātienē RNP klientu apkalpošanas centros. Klientu ērtībām šī gada oktobrī tāmes 2017.gadam tika ievietotas arī ikviena klienta pastkastītē.

Papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī kopības lēmumu pieņemšanas dokumentu paraugi pieejami uzņēmuma mājas lapas sadaļā “Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana”.