Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām iedzīvotājus uz bezmaksas mācību kursiem

2016-07-20

Rīgas dome sadarbībā ar SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” rīko mācību kursu, kuru jau ir noklausījušies 302 Rīgas iedzīvotāji un tiem papildus vēl ir saņemti 178 pieteikumi. Mācību kurss ilgst 25 stundas, kurās tiek apskatīti svarīgākie likumdošanas akti namu pārvaldīšanas jomā, īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas veidi, dzīvojamās mājas konstrukciju un inženierkomunikāciju īpatnības un atbildības robežas un ne tikai.

Apmācībās var piedalīties ikviens Rīgas pilsētas iedzīvotājs (vēlama vidējā izglītība), taču priekšroka tiek dota pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību ievēlētie pārstāvji, kas palīdz nodrošināt sadarbību starp mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Māju pilnvaroto pārstāvju pamatuzdevums ir pārstāvēt mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, organizēt iedzīvotāju sapulces, izvirzīt mājas uzturēšanas prioritātes, sekot veiktajiem darbiem un to izmaksām, kā arī citas darbības, kas nodrošina daudz efektīvāku komunikāciju starp mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem.

Ja tuvu mājai augošā koka zari traucē logiem, vai Jūs vēlaties ierīkot ceļa zīmi, lai ierobežotu automašīnu stāvēšanu pie Jūsu mājas, kā arī kas būtu jādara, lai ievēlētu mājas pilnvarotu personu, tad šīs mācību kurss noteikti palīdzēs sniegt atbildes uz šiem un citiem saimnieciskiem jautājumiem. Papildus mācību kursa ietvaros uzstājas vieslektori no SIA “Rīgas siltums”, SIA “Clean R”, SIA “Rīgas ūdens” un citi.

Atgādinām, ka dalība mācību kursā ir bezmaksas, un sakarā ar pastiprināto interesi pieteikšanās turpinās!

Rakstiet uz rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar piezīmi “pieteikums māju vecāko kursiem”, papildus norādot savu vārdu, uzvārdu, mājas adresi un kontaktinformāciju.