Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām iepazīties ar 2017. gada ieņēmumu un izdevumu pārskatiem

2018-04-04

Sākot ar 2018. gada 3. aprīli, elektroniski autorizējoties vortālā www.e-parvaldnieks.lv, vai klātienē jebkurā no desmit RNP klientu apkalpošanas centros ikviens dzīvokļa īpašnieks var iepazīties ar savas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2017.gadu.

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pārskatā norādīta ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīta svarīga informācija, tajā skaitā saņemtie maksājumi un izlietotie finanšu līdzekļi (ieņēmumi un izdevumi) sadalījumā pa pārvaldīšanas maksas komponentēm un kopsummā, dzīvojamās mājas finanšu līdzekļu atlikums, finanšu līdzekļu uzkrājums plānotajiem nākamo periodu remontdarbiem, kā arī dzīvokļu īpašnieku parāds, ja tāds ir izveidojies.

RNP mērķis ir samazināt pārvaldīšanas izmaksas, saprātīgi samazinot resursu patēriņu. Veikto darbību rezultātā 2017. gadā pārvaldīšanas darbību ietvaros vairāk kā 3000 dzīvojamām mājām RNP nodrošinājusi plānoto izdevumu ietaupījumu kopsummā vairāk kā 3,9 miljonu EUR apmērā. Rūpīgi izvērtējot katrai mājai individuāli sniedzamo pakalpojumu klāstu un to apjomu,  RNP ietaupītos līdzekļus novirza dzīvojamās mājas uzkrājumos, kā rezultātā veidojas papildu finanšu līdzekļi, kurus dzīvokļu īpašnieki var izmantot nākamajos periodos veicamajiem remontdarbiem.

Gadījumā, ja rodas jautājumi vai neskaidrības par mājas pārvaldīšanas ieņēmumu un izdevumu pārskatu par iepriekšējo gadu, aicinām vērsties klātienē – RNP klientu apkalpošanas centros, vai elektroniski – nosūtot e-iesniegumu ar e-parakstu uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv.