Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām iepazīties ar mājas apsaimniekošanas tāmes projektu 2016.gadam!

2015-12-02

Jau no šī gada 21.oktobra SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klienti tiek aicināti apskatīt un izvērtēt savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kopsavilkumu 2016.gadam. Šobrīd dzīvokļu īpašnieku aktivitāte vērtējama kā zema. Ņemot vērā dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumos noteiktos priekšlikumus, RNP līdz 26.novembrim koriģējis 113 no 4300 māju apsaimniekošanas tāmes.

RNP aicina ikvienu klientu aktīvāk iesaistīties savas mājas pārvaldīšanas procesos – iepazīties ar mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kopsavilkumu nākamajam gadam un, mājas dzīvokļu īpašniekiem savstarpēji vienojoties, pieņemt kopības lēmumu, kuru iesniegt RNP līdz šī gada 14.decembrim. Aicinām pievērst uzmanību tāmes pielikumā esošajam dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumam, kurā norādīti gan tie remontdarbi, kam apsaimniekošanas maksas ietvaros tiek veidots uzkrājums, gan arī piedāvātie remontdarbi nākamajiem gadiem.

Ar savas mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kopsavilkumu un dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumu ikviens dzīvokļa īpašnieks var iepazīties elektroniski bezmaksas pašapkalpošanās vortālā www.e-parvaldnieks.lv, kā arī klātienē RNP klientu apkalpošanas centros. Klientu ērtībām šī gada oktobra nogalē tāmes 2016.gadam tika ievietotas arī ikviena klienta pastkastītē.

Papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī kopības lēmumu pieņemšanas dokumentu paraugi pieejami mājas lapas sadaļā “Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana”.