Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām iepazīties ar mājas pārvaldīšanas tāmēm 2019. gadam!

2018-11-13

Jau no šā gada 16. oktobra SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) klientiem ir pieejams savs mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tāmes kopsavilkums 2019. gadam. Aicinām visus uzņēmuma klientus iepazīties ar savas mājas pārvaldīšanas tāmi, izvērtēt nepieciešamos darbus, kopā ar citiem dzīvokļu īpašniekiem lemt gan par ēkas remontdarbu uzkrājumu, gan par remontdarbu prioritāro secību. Tāmes pieejamas visos RNP Klientu apkalpošanas centros, kā arī e-pakalpojumu vortālā www.e-parvaldnieks.lv.

“Pārvaldnieka uzdevums ir rast sabalansētu ēkas uzturēšanas un nākotnes remontdarbu plānu, atrast ilgtermiņā ekonomiski izdevīgāko modeli, jo ēkas uzturēšana ilglaicīgs uzdevums.  Lai šo uzdevumu būtu iespējams veikt kvalitatīvāk un precīzi atbilstoši ēkas dzīvokļu īpašnieku interesēm, aicinu RNP klientus aktīvi iesaistīties savas mājas pārvaldīšanas procesos, vismaz reizi gadā iepazīstoties ar mājas pārvaldīšanas tāmes kopsavilkumu, kā arī pavasarī ar pārvaldīšanas izdevumu atskaiti. Papildus aicinu pievērst uzmanību tāmes pielikumā esošajam dzīvojamajai mājai nepieciešamo remonta darbu apkopojumam – tajā norādīti remontdarbi, kam apsaimniekošanas maksas ietvaros tiek veidots uzkrājums, kā arī tiek piedāvāti remontdarbi nākamajiem gadiem. Ja pie tiem nav norādīts uzkrājuma veidošanas periods, dzīvokļu īpašniekiem būtu jālemj par uzkrājuma veidošanas sākšanu. Ne mazāk būtiski ir izvērt visus “par” un “pret” attiecībā uz ēkas kompleksu renovāciju, jo pēdējais Eiropas līdzfinansējuma periods ieiet finiša taisnē. Jāpiebilst, ka pirmā ar ALTUM līdzfinansējumu renovētā ēka ir tieši RNP pārvaldīšanā esoša ēka, turklāt, paredzams, ka līdz gada beigām lēmumu par renovāciju ar ES līdzfinansējumu pieņems jau simtā RNP klientu ēka”, norāda RNP valdes priekšsēdētājs Aivars Gontarevs.

Neraugoties uz izmaiņām ekonomikā un tās pavadošo tendenci pieaugt virknei izmaksu, no visām RNP mājām 60% pārvaldīšanas maksa ir samazinājusies vai palikusi šā gada līmenī. No tām 20% pārvaldīšanas maksa 2019. gadam būs mazāka, nekā tā bija 2018. gadā, savukārt gandrīz 40% – tā saglabāsies aizvadītā gada līmenī. Neraugoties uz paveikto darbu izmaksu pieauguma ierobežošanā, 40% māju sagaidāms neliels pārvaldīšanas maksas pieaugums.

Katras mājas dzīvokļu īpašnieki tiek aicināti savlaicīgi iepazīties ar uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi, kā arī tāmes pielikumā norādītajiem dzīvojamajai mājai plānotajiem remontdarbiem. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmi iesniedzams RNP līdz 2018. gada 27. novembrim klientu apkalpošanas centros vai nosūtāms pa pastu (27.11.2018. pasta zīmogs).

Papildu informācija par dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanas kārtību, kā arī kopības lēmumu pieņemšanas dokumentu paraugi pieejami mājas lapas sadaļā “Klientiem – Kopības lēmumu pieņemšana”.

Ja dzīvokļu īpašnieki nav sasaukuši kopsapulci minētajā termiņā, dzīvojamajai mājai aprēķinātā apsaimniekošanas maksa ar tajā iekļautajiem remonta darbiem stāsies spēkā ar 2019. gada 1. janvāri.