Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām klientus būt vērīgiem!

2015-11-26

RNP speciālisti apsekošanu laikā konstatējuši, ka vairāku māju kāpņu telpās ir izvietoti, iespējams, nepatiesi un maldinoši paziņojumi ar piedāvājumu veikt remontu mitrām vai sapelējušām sienām. Paziņojums nav saistīts ar RNP darbu vai sniegtajiem pakalpojumiem. Tāpēc aicinām klientus būt vērīgiem, zvanot uz sludinājumos norādītajiem tālruņu numuriem. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet uz RNP vienoto informatīvo tālruni 8900.

Ikvienam RNP darbiniekam ir atbilstoša darba apliecība, ko darbinieks var uzrādīt klientam, ja apsekošanas vai remonta darbi jāveic dzīvokļa īpašumā esošajām koplietošanas komunikācijām u.tml. Klienti maksas pakalpojumus var pieteikt atsevišķi, zvanot uz tel.nr.8900, kā arī pēc pakalpojuma sniegšanas (iepriekš vienojoties ar dzīvokļa īpašnieku), maksa tiek iekļauta nākamā mēneša rēķinā atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim. Par maksas pakalpojumiem maksa skaidrā naudā vai ar atsevišķu, individuālu pārskaitījumu uz privātpersonas vai citas juridiskas personas kontu netiek pieprasīta.

Aicinām klientus būt vērīgiem un uzmanīgiem, piesakot pakalpojumus nezināmām vai neuzticamām personām!