Informācijas tālrunis: 8900

Aicinām uz diskusiju par mājas atjaunošanu

2017-10-30

Šī gada 31.oktobrī aicinām uz diskusiju par aktualitātēm, visu pušu sadarbības iespējām un komunikācijas sistēmas pilnveidošanu māju atjaunošanas projektu īstenošanā.

Lai veicinātu maksimāli plašu mājas atjaunošanas projektu virzību SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) aicina projektēšanas uzņēmumus un māju pilnvarotās personas piedalīties diskusijā par sadarbības iespējām RNP daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektu īstenošanā, kā arī iegūt informāciju par jaunākajām aktualitātēm energoefektivitātes programmā.

Diskusija par daudzdzīvokļu māju atjaunošanas projektu īstenošanas aktualitātēm notiks š.g. 31.oktobrī no plkst. 10:00 līdz 13:00 A.Čaka ielā 42, Rīgā, 1.stāva zālē. Tajā piedalīsies projektēšanas uzņēmumu pārstāvji, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pilnvarotās personas, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” (Altum) un Rīgas pašvaldības aģentūras “Rīgas enerģētikas aģentūra” pārstāvji.

Diskusijas mērķis ir veicināt dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanu par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu RNP pārvaldīšanā esošo māju atjaunošanai un sadarbībai ar projektēšanas uzņēmumiem.

Diskusijas programma:

  1. RNP māju atjaunošanas projektu virzība.
  2. RNP kārtība trīspusējo līgumu slēgšanai par projektēšanas darbu veikšanu.
  3. Altum prasības tehniskās dokumentācijas sagatavošanai.
  4. Projektētāja pieredze sadarbībai ar RNP un māju pārstāvjiem: no projektēšanas uzsākšanas līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.

Lūdzam pieteikties diskusijā, nosūtot e-pasta vēstuli uz siltinasana@rnparvaldnieks.lv
Tālrunis informācijai: 25483334