Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Apkaimes atjaunošanas finansēšana, izmantojot energoefektivitātes līgumu – RenewALL

Lai veicinātu ēku atjaunošanas tempus un izvērtētu iespējas to veikt kompleksā veidā atjaunojot, vienlaicīgi vienotus daudzdzīvokļu māju kvartālus, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) sadarbībā ar partneriem pašvaldības aģentūru “Rīgas Enerģētikas Aģentūra”, Rīgas Tehniskā Universitāte un SIA “Renesco” ar ES Vides un klimata programmas LIFE atbalstu ir uzsākusi projekta “Apkaimes atjaunošanas finansēšana, izmantojot energoefektivitātes līgumu – RenewALL” īstenošanu. Paredzēts piesaistīt vairāk nekā 22 miljonus EUR investīcijām daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā.

Projekta mērķis ir ieviest ēku atjaunošanas modeli, izmantojot ēku energoefektivitātes pakalpojumu līgumu (EPC) sniegtās iespējas kvartāla līmenī, tādejādi veicinot ēku padziļinātās renovācijas tempus Rīgā. Paralēli kvartāla atjaunošanai paredzēts uzlabot arī kvartālu infrastruktūru, izsverot iekšējo pagalmu uzlabojumus, piemēram, ielu, gājēju un velo celiņu, automašīnu stāvvietu, elektroauto uzlādes vietu, publiskā apgaismojuma, bērnu rotaļu laukumu un atkritumu novietņu izvietošanu.

Projekta «RenewALL» mērķis ir veicināt ne tikai daudzdzīvokļu ēku un kvartālu atjaunošanu, bet to darīt, nodrošinot dzīvokļu īpašniekiem ilgtermiņa energoefektivitātes garantijas. Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas koncepts ar energoefektivitātes garantiju Latvijā nav jauns, tas ir īstenots jau vairāk nekā 16 daudzdzīvokļu ēku projektos Valmierā, Cēsīs, Siguldā un Rīgā. Tas paredz, ka projekta attīstītājs 20 un vairāk gadus garantē dzīvokļu īpašniekiem noteiktu enerģijas ietaupījumu. Ja īpašnieki lemj, projekta attīstītājs (ESKO) var nodrošināt arī finansējumu ēkas atjaunošanai. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem nav jāņem kredīts, to ņem projekta attīstītājs, bet atjaunošanas izmaksas ir iekļautas ikmēneša ēkas/ dzīvokļa apsaimniekošanas rēķinā. Savukārt, energoefektivitātes garantija nodrošina to, ka siltumenerģijas patēriņš pēc ēkas atjaunošanas patiešām būs tāds, kāds dzīvokļu īpašniekiem tika solīts lēmuma pieņemšanas laikā.

Projekta ietvaros paredzēta daudzdzīvokļu ēku kvartāla renovācija, slēdzot ilgtermiņa EPC un paredzot, ka katrs atjaunošanas projekts nodrošinās vismaz 50% enerģijas ietaupījumu salīdzinājumā ar esošo situāciju ēkās. Paredzēts, ka kopējā renovējamo ēku platība sasniegs vismaz 60 000 m2 un nodrošinās primārās enerģijas ietaupījumu vismaz  6 600 MWh/gadā. Ēku atjaunošanā tiks integrētas atjaunojamo elektroenerģijas tehnoloģijas – saules fotoelementu sistēma. Ēku atjaunošanai plānots piesaistīt finansējumu vairāk nekā 22 miljonu eiro apmērā.

 

RNP šajā projektā:

  • nodrošinās pieejamu informāciju par daudzīvokļu māju tehnisko stāvokli un energoresursu potenciālā ietaupījuma parametriem;
  • veiks potenciāli renovējamo kvartālu atlasi un priekšizpēti to atjaunošanas nodrošināšanai, paredzot plašu sabiedrības un vietējo kopienu iesaisti.
  • iesaistīs kvartālu vietējo kopienu, iedzīvotājus dialogā, lai skaidrotu projekta ietvaru, lēmumu pieņemšanas procesu, iedzīvotāju saistības un pārliecinātu vienā kvartālā esošo daudzdzīvokļu māju īpašniekus vienoties par ēkas atjaunošanas projektu/-iem;
  • savstarpējā mijiedarbībā ar projekta partneriem, atbalstīs un sniegs konsultācijas iedzīvotājiem atjaunošanai nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanā visā procesā, lai sasniegtu ilgtermiņa un ilgtspējīgus rezultātus;
  • uzturēs iedzīvotājiem pieejamu informāciju par atjaunošanas projekta gaitu un nodrošinās visu komunikācijas plūsmu starp iedzīvotājiem un projektā iesaistītajiem partneriem.

 

Projekta ieviešanas termiņš: 01.09.2023-31.08.2026.

 

Projekts saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE CET programmas saskaņā ar granta līgumu Nr. 101120814. Projekta finansējuma apmērs ar ES fondu finansējumu – 1,4 milj. EUR.

 

Lai uzzinātu plašāku informāciju par projektu, rakstīt e-pastu RNP Stratēģiskās attīstības pārvaldes direktorei Lailai Keiselei uz laila.keisele@rnparvaldnieks.lv.