Informācijas tālrunis: 8900

Apkure pieslēgta pirmajai RNP apsaimniekotajai daudzdzīvokļu mājai

2020-09-11

Šodien apkure pieslēgta pirmajai SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) apsaimniekotajai daudzdzīvokļu ēkai, kuras mājas pilnvarotā persona iesniegusi lēmumu par apkures pieslēgšanu. Negaidot apkures sezonas sākumu, to iespējams pieslēgt tām dzīvojamām mājām, kuru kopīpašnieki ir pilnībā norēķinājušies par dzīvojamā mājā saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem aizvadītajā apkures sezonā un kuras iesniegušas kopības lēmumu par apkures pieslēgšanu vai to izdarījusi mājas pilnvarotā persona.

Pēc apkures pieslēgšanas, atbilstoši mājas siltummezglā veiktajiem apkures parametru iestatījumiem, apkure nonāk dzīvokļos tad, kad āra gaisa temperatūra ir zemāka par +12C ̊. Dienās, kad gaisa temperatūra ir augstāka, radiatori nebūs silti, jo automātiskais siltummezgls atslēdz apkures padevi dzīvokļiem, atsākot ēkas sildīšanu pēc tam, kad āra gaisa temperatūra noslīdēs zem +12C ̊ atzīmes. Uzsākot apkures sezonu, ir jārēķinās ar to, ka ēkai ir nepieciešams laiks, lai uzsiltu.

Līdz masveidīgai apkures pieslēgšanai dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pilnvarotais pārstāvis var pieņemt lēmumu par apkures pieslēgšanu mājai kopīpašnieku noteiktā datumā, negaidot plaša mēroga apkures uzsākšanu Rīgas daudzdzīvokļu ēkās. Kopības lēmumu iespējams iesniegt jebkurā RNP klientu apkalpošanas centrā vai, parakstot ar drošu e-parakstu, iesūtīt uz RNP vienoto e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv, vai pa pastu uz uzņēmuma juridisko adresi Aleksandra Čaka ielā 42, Rīgā, LV-1011. Kopības lēmuma pieņemšanas kārtības apraksts, kā arī dokumentu paraugi pieejami sadaļā “Kopības lēmumu pieņemšana”.

Tā kā RNP pārvaldīšanā esošo māju centrālapkures sistēmas ir uzpildītas un turpinās pēdējie sagatavošanās darbi apkures sezonas sākšanai, aicinām dzīvokļu īpašniekus pievērst uzmanību centralizētās apkures sistēmai un, gadījumā, ja dzirdama izteikta un ilgstoša burbuļošanas skaņa, lūdzam par to nekavējoties informēt:

  • RNP – sūtot pieteikumu uz e-pasta adresi apkure@rnparvaldnieks.lv vai zvanot darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 20:00 uz uzņēmuma vienoto informatīvo tālruņa nr. 8900;
  • PS “Siltumserviss Rīga” – zvanot uz bezmaksas diennakts tālruņa nr. 80000610 vai aizpildot tiešsaistes formu uzņēmuma vietnē www.siltumserviss.lv/zino.

Aicinām klientus patvaļīgi neiejaukties siltumapgādes sistēmas darbībā, piemēram, atgaisojot radiatoru. Iejaucoties siltumapgādes sistēmas darbībā, var sabojāt apkures sistēmu visai mājai.