Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Apkures sezona šogad tiks uzsākta automātiski

2014-09-30

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” sadarbībā ar a/s „Rīgas siltums” 2013./2014.gada apkures sezonā veica būtiskas izmaiņas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumapgādes sistēmu automatizēto siltummezglu iestatījumos, kā rezultātā katrai mājai apkures sistēma regulēsies automātiski – atbilstoši āra gaisa temperatūrai.

Iepriekšējā prakse, kad dzīvojamajām mājām ik gadu apkure tika pieslēgta/atslēgta masveidīgi, ir novecojusi. Automatizēti siltummezgla iestatījumi nodrošina siltuma padeves automātisku pieslēgšanu, atslēgšanu, regulēšanu radiatoriem dzīvokļos un kāpņu telpās atkarībā no āra gaisa temperatūras. Reaģējot uz āra gaisa temperatūras izmaiņām, siltumapgādes sistēma automātiski nodrošina elastību siltumapgādes intensitātei dzīvojamajās mājās – mājas sienas pēc vasaras sezonas neatdziest, telpās neveidojas nevēlams mitrums – tādējādi tiek veicināta mājas ilgtspējas saglabāšana.

Lai apkures sistēmas dzīvojamajām mājām neieslēgtos pāragri, veidojot minimālu apkures intensitāti, secīgi – siltumenerģijas patēriņu, RNP plānots pieslēgt automatizētās apkures sistēmas š.g. oktobrī, ņemot vērā iepriekšējo gadu laikapstākļu un apkures pieslēgšanas termiņa statistiku.

Sistēmas automātiskā pielāgošanās āra gaisa temperatūras svārstībām spēj nodrošināt ne tikai komforta līmeni dzīvokļos, bet arī apkures izmaksu samazināšanos.

Jānorāda, ka iepriekšējā kārtība par apkures pieslēgšanu ar dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu joprojām ir spēkā. Apkures pieslēgšanu RNP nodrošina atbilstoši dzīvokļu īpašnieku kopības iesniegtajam lēmumam, kurā norādīti apkures pieslēgšanas nosacījumi – datums un āra gaisa temperatūra, pie kuras notiks apkures sistēmas pieslēgšanās dzīvojamajai mājai.