Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Aptauja par tiešajiem norēķiniem

2014-12-22

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma grozījumi sniedz iespēju dzīvojamās mājas kopīpašniekiem, proti, dzīvokļu īpašniekiem slēgt pakalpojuma saņemšanas līgumu tieši ar pakalpojuma sniedzēju, saņemot ikmēneša rēķinus, piemēram, par apkuri vai ūdeni, tieši no pakalpojuma sniedzēja.

Katrs pakalpojuma sniedzējs ir noteicis ikmēneša rēķinu sagatavošanas izmaksas, pamatojoties uz uzņēmuma iekšējiem aprēķiniem, pieļaujot arī sniegtā pakalpojuma izmaksu paaugstināšanos, ko ietekmē dažādi faktori, piemēram, klientu skaits, kuri izvēlēsies ieviest tiešo maksājumu kārtību. Sīkāka informācija par katra uzņēmuma aprēķinātajām rēķina sagatavošanas izmaksām pieejama pie noteiktā pakalpojuma sniedzēja.

2015.gada janvārī „Rīgas namu pārvaldnieks” nosūtīs aptaujas anketas tiem klientiem, kuri līdz 2014.gada 30.novembrim nebūs pieņēmuši lēmumu dzīvokļu īpašnieku kopības ietvaros, kā arī nebūs iesnieguši kopības lēmumu pārvaldniekam. Lēmums „PAR” vai „PRET” tiešo maksājumu ieviešanu jāpieņem dzīvokļu īpašnieku kopībai ar balsu vairākumu, t.i., 50%+1 balss.

Gadījumā, ja dzīvokļa īpašnieks neiesniedz aizpildītu aptaujas anketu noteiktajā kārtībā, dzīvokļa īpašnieka balsojums automātiski tiek uzskatīts par balsojumu „PRET” tiešo maksājumu ieviešanu. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma „PRET” rezultātā, esošā kārtība, veicot maksājumus ar pārvaldnieka starpniecību, paliks spēkā.

Svarīgi atcerēties, ka gadījumā, ja tiks pieņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums „PAR” tiešo maksājumu ieviešanu:

  • noteiktā pakalpojuma sniedzējs nosūtīs atsevišķu ikmēneša rēķinu katram klientam, ieviešot papildus maksu* par katra rēķina sagatavošanu;
  • par katra atsevišķā ikmēneša rēķina apmaksu var tikt aprēķināta arī komisijas maksa;
  • dzīvokļu īpašnieku kopībai būs jāpieņem lēmums, kā turpmāk tiks veikts aprēķins par mājai sniegto/piegādāto pakalpojumu, kā arī kā tiks veikti citi saistītie aprēķini, piemēram, par ūdens starpību jeb korekciju.

APTAUJAS ANKETAS PARAUGS sniedz iespēju iepazīties ar anketas saturu jau iepriekš. Vēršam uzmanību, ka paraugs izveidots informatīvos nolūkos – gala versija, ko saņems dzīvokļa īpašnieks, var nebūtiski atšķirties saturā un noformējumā.

No aptaujas anketas saņemšanas brīža dzīvokļa īpašniekam būs divas nedēļas laika, lai pieņemtu lēmumu un iesniegtu aizpildīto aptaujas anketu „Rīgas namu pārvaldnieks” Klientu apkalpošanas centrā vai nosūtītu to pa pastu: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, Mārtiņa iela 7, Rīga, LV-1048.

Papildus informācija par tiešajiem maksājumiem pieejama „Rīgas namu pārvaldnieks” mājas lapā www.rnparvaldnieks.lv, zvanot uz 8900**, kā arī klātienē Klientu apkalpošanas centros.

*Viena rēķina sagatavošanas izmaksas var svārstīties pat ap 3,50 eiro.

** Vienotais informatīvais tālrunis 8900 ir standarta tālruņa numurs – zvans tiek veikts uz stacionāru tālruņa numuru. Maksu par zvanu nosaka zvanītāja operators/izvēlētais tarifa plāns.