Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Aptauja Rīgas daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem

2023-08-30

Rīgas pašvaldības aģentūra Rīgas enerģētikas aģentūra aicina Jūs veltīt dažas minūtes laika, lai palīdzētu izstrādāt mehānismus enerģētiskās nabadzības mazināšanai. Jūsu atbildes palīdzēs izstrādāt metodoloģiju enerģētiskās nabadzības identificēšanai un sagatavot atbalsta mehānismus tās mazināšanai. Tikai balstoties uz datiem varēs veikt izvērtētus lēmumus un uzlabot savu darbu.

Lūdzam to iedzīvotājiem aizpildīt līdz 6. septembrim, kā arī aicinām anketu pārsūtīt arī saviem kaimiņiem.

ANKETU AIZPILDĪT ŠEIT!