Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Ar foto un video izstādi RNP atklāj vienu no ievērojamākajiem jūgendstila namiem Tallinas ielā 23

2023-10-25

Šodien, atklāta foto un video izstāde “Eižens Laube – sava laika zelta arhitekts Rīgā”. Izstāde veltīta izcilajam jūgendstila arhitektam Eiženam Laubem, kuras ietvaros izceltas viņa desmit ievērojamākās daudzdzīvokļu ēkas, kas pēdējos gados pieredzējušas atjaunošanas darbus. Viena no šīm ēkām un Rīgas jūgendstila absolūtām pērlēm ir nams Tallinas ielā 23.

Izstāde plašākai auditorijai būs apskatāma gan muzejā “Rīgas Jūgendstila Centrs”, gan Rīgas domē.

Māris Ozoliņš, SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” valdes priekšsēdētājs: “Šodien atrodamies pie ēkas, kas tiek saukta par izcilā arhitekta pirmo darbu, ko viņš kā students realizējis, strādājot Konstantīna Pēkšēna būvbirojā. Eižena Laubes darbi ir mākslinieciski daudzpusīgi, piepildīti ar aizraujošiem elementiem, kā, piemēram, šī nama ieejas portāls, kas tiek dēvēts par fantastiska nezvēra muti. Laubes nami ir atmiņā paliekoša arhitektūra, kas piedod Rīgas vaibstiem īpašu pievilcību, neatkarīgi no tā atrašanās vietas un ēkas lietošanas mērķa. Esam gandarīti, ka strādājot roku rokā ar dzīvokļu īpašniekiem un pašvaldību, esam devuši Rīgai iespēju atgūt vēl viena jūgendstila nama apslēpto burvību. Paldies visiem, kuri strādāja pie lieliskās ēkas atjaunošanas.”

Jānis Lange, Rīgas pilsētas izpilddirektors: “Jau tradicionāli “Rīgas namu pārvaldnieks” rudenī, ražas laikā atklāj skaistās un atjaunotās fasādes. Rīgas domes programma, kas veltīta tieši kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai pierādījusi sevi kā ļoti veiksmīgu. Kā arī redzam, ka pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem var Rīgu veidot skaistāku!”

Agnese Logina, Kultūras ministre: “Eižena Laubes stāsts caurvijas ar mūsu valsts apziņas un arhitektūras aizsākumiem. Arī pirmajā ievērojamā arhitekta celtnē mēs redzam jūgendstilam raksturīgos elementus, tāpat kā pašapzinīgu, augšupejošu izpildījumu. Šīs fasādes atjaunošana ir gan veiksmīgs papildinājums Rīgas pilsētvidei, gan solis uz priekšu mūsu arhitektūras mantojuma saglabāšanā.”

 

Par renovāciju:

Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs daļa un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 Rīgas vēsturiskais centrs daļa – un uz to attiecas likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” u.c. ar Rīgas vēsturiskā centra aizsardzību saistītie normatīvie akti.

Ielas fasādē ir vairāki arhitektoniskie elementi – cilnis virs ieejas ēkā, ciļņi zem otrā stāva logiem, cilnis ar augu motīvu, dzīvnieka atveidojumi uz balkona sienām, konsoles ar cilvēka sejas attēlojumu, modiljons un dzega. Ēkas oriģinālā substance un autentiskums ir saglabājusies oriģinālā izskatā. Pēc fasādes atjaunošanas ēkai saglabāta oriģinālā ķieģeļu apdare, krāsojums, ieejas durvis, esoši koka logi un dekoratīvie elementi, kas restaurēti projekta ietvaros. Ēkas jumta segums vietās, kur bijis bojāts, mainīts, izmantojot oriģinālam līdzvērtīgu analogu.

Projekta vadītājs: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
Projektētājs un autoruzraugs: SIA „ADO birojs”
Būvuzraugs: SIA „MarKons”
Būvuzņēmējs: SIA „Fasāde PRO”
Projekta kopējās  izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības, autoruzraudzības un projekta vadības izmaksas: 70 938,48 EUR, t.sk. PVN.