Informācijas tālrunis: 8900

Arī šogad turpināsies māju pilnvaroto personu bezmaksas apmācības

2017-01-03

Aicinām reģistrēties māju pilnvaroto personu apmācībām, kuras atsāksies jau 16. janvārī.  Semināru laikā varēs uzzināt visu par māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas juridiskiem aspektiem, grāmatvedību, apsekošanu, remontdarbu plānošanu un finansēšanu, lietvedības pamatiem un citiem māju pārvaldīšanas aspektiem.

Bezmaksas apmācību semināros vada “Rīgas namu pārvaldnieks” speciālisti un pieredzējuši vieslektori, kuri pārstāv visdažādākās  tēmas, kas saistītas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanas sfēru.

Apmācībās var piedalīties ikviens Rīgas pilsētas iedzīvotājs (vēlama vidējā izglītība), taču priekšroka tiek dota pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību ievēlētie pārstāvji, kas palīdz nodrošināt sadarbību starp mājas pārvaldnieku un iedzīvotājiem. Māju pilnvaroto pārstāvju pamatuzdevums ir pārstāvēt mājas dzīvokļu īpašnieku intereses, organizēt iedzīvotāju sapulces, izvirzīt mājas uzturēšanas prioritātes, sekot veiktajiem darbiem un to izmaksām, kā arī citas darbības, kas nodrošina daudz efektīvāku komunikāciju starp mājas pārvaldnieku un dzīvokļu īpašniekiem.

Apmācības tiek nodrošinātas latviešu un krievu valodā. Viens apmācību cikls ir piecas nedēļas jeb astoņas nodarbības, kurās iekļautas deviņas tēmas un vieslektoru seminārs.

Latviešu valodā apmācības sāksies jau 16. janvārī un 20. februārībilingvālā grupa apmācības uzsāks 17. janvārī un 21. februārī. Šobrīd pieteikties var visās grupās.

Pieteikumus dalībai bezmaksas apmācībās iespējams sūtīt uz e-pasta adresi rnparvaldnieks@rnparvaldnieks.lv ar norādi “Pieteikums māju vecāko apmācībām”, obligāti minot vārdu, uzvārdu, mājas adresi, kontakttālruņa numuru (ātrākai saziņai), e-pasta adresi un vēlamo mācību valodu.

Saistītie raksti:

Svinīgi noslēdzās desmitie pilnvaroto pārstāvju mācību kursi;

Aicinām iedzīvotājus uz bezmaksas kursiem.