Informācijas tālrunis: 8900

Ārkārtējās situācijas laikā nepiemēros nokavējuma procentus

2020-04-04

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) saviem klientiem par savlaicīgi nesamaksātiem rēķiniem ārkārtējās situācijas laikā nepiemēros nokavējuma procentus, ka arī līgumsodu. Šobrīd par nokavējuma procentu nepiemērošanu ir paziņojusi arī A/S “Rīgas siltums”. Papildus esam saņēmuši informāciju no SIA “Rīgas ūdens”, ka arī ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēji nepiemēros nokavējuma procentus par laikā nesamaksātiem rēķiniem. Tas nozīmē, ka trīs lielākie pakalpojuma sniedzēji RNP klientu rēķinos par saņemtajiem pakalpojumiem nepiemēros nokavējuma procentus, tādējādi iespēju robežās mīkstinot ārkārtas situācijas rezultāta sekas.

RNP valdes vārdā – tās priekšsēdētājs Ernests Saulītis norāda: “Jau pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas izsūtījām vēstules lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem ar jautājumu par rīcību, ja klienti savlaicīgi nav norēķinājušies par pakalpojumiem. Ņemot vērā situācijas attīstību jau pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, ka šajos apstākļos daļai klientu būs objektīvas grūtības savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Esam gandarīti, ka šobrīd solidāri ar mūsu sadarbības partneriem nepiemērosim nokavējuma procentus un līgumsodus.”

RNP, kā arī citi pakalpojumu sniedzēji aicina visus klientus iespēju robežās norēķināties par pakalpojumiem savlaicīgi, lai neveidotos apjomīgi parādi par piegādātajiem pakalpojumiem, ko vēlāk būs grūti nosegt, neraugoties uz faktu, ka nokavējuma procenti un līgumsods netiks piemēroti.