Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Atgādinām par izlīguma slēgšanas iespējām

2016-04-18

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” jau no 2014.gada 2.janvāra saviem klientiem piedāvā iespēju noslēgt izlīgumu par pārvaldīšanas un saņemtajiem pakalpojumiem maksājumu pakāpenisku parāda nomaksu. Noslēdzot izlīgumu, tiek sagatavots parāda pamatsummas samaksas grafiks ar termiņu līdz 18 mēnešiem, ar iespēju dzēst līdz pat 85% soda naudas.

Gadījumā, ja klients nekavējoties sedz pamatparādu pilnā apmērā un 10% no soda naudas (soda naudas apmērs, kāds tas ir uz iesnieguma par soda naudas dzēšanu iesniegšanas dienu) – soda naudu dzēš 90% apmērā.

Soda  naudas samazinājums, slēdzot izlīgumu ar klientu, kuram nav piešķirti atvieglojumi:

Samaksas termiņš Dzēšamā soda nauda
līdz 6 mēnešiem 60%
No 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem 50%
No 12 mēnešiem līdz 18 mēnešiem 40%

Soda naudas samazinājums, slēdzot izlīgumu ar klientu, kuram ir valsts piešķirtie atvieglojumi – pensionāra, invaliditātes, daudzbērnu ģimenes, maznodrošinātās personas/ģimenes statuss.

Samaksas termiņš Dzēšamā soda nauda
līdz 6 mēnešiem 85%
No 6 mēnešiem līdz 12 mēnešiem 70%
No 12 mēnešiem līdz 18 mēnešiem 60%

Lai noslēgtu izlīgumu par parāda samaksu vai iesniegtu iesniegumu par soda naudas daļēju dzēšanu klientam jāiesniedz aizpildīta izlīguma pieteikuma vai iesnieguma veidlapa, kura ir pieejama klātienē klientu apkalpošanas centros.

Atgādinām, ka starp SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” un AS “Kredītinformācijas birojs” (Kredītbirojs) noslēgts līgums par dalību Kredītbiroja sistēmā. Līguma nosacījumi paredz, ka RNP ir tiesības nodot Kredītbirojam ziņas par fiziskām personām, kurām ir nenokārtotas parādsaistības ar RNP par pārvaldīšanu un saņemtajiem pakalpojumiem, tai skaitā, ja, piemēram, netiek pildīti noslēgtā izlīguma nosacījumi.