Informācijas tālrunis: 8900

Atjaunotā fasāde Stabu ielā

2017-02-15

Dzīvojamās mājas Stabu ielā atjaunotā fasāde ne tikai labi aizsargā māju no ārējiem vides faktoriem, bet ir arī vispamanāmākā ar savu košo vizuālo izskatu starp tuvumā esošajām Stabu ielas mājām. Fasādes atjaunošanai ir vairāki ieguvumi – tagad iedzīvotājiem nav jāuztraucas par plaisām un nelīdzenumiem, kas bija radušies laika gaitā, ēkai ir uzlabots mikroklimats un paaugstināta energoefektivitāte, kā arī, uzlabojot mājas izskatu, paaugstinās nekustamā īpašuma vērtība.

Dzīvojamai mājai Stabu ielā fasādei tika veikta plaisu apstrāde, fasādes gludo daļu atjaunošana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, kā arī krāsošana. Uzkrājumu fasādes remontdarbiem iedzīvotāji veica 3 gadu garumā.

Ar savas mājas remontdarbu plānu 2017. gadam ikviens klients var iepazīties savā www.e-parvaldnieks.lv profilā, kā arī klātienē jebkurā no uzņēmuma 10 klientu apkalpošanas centriem visā Rīgā. Atgādinām, ka 2016. gada oktobrī ikvienam dzīvokļa īpašniekam mājas pārvaldīšanas tāmes projekts ar plānoto remontdarbu kopsavilkumu 2017. gadam drukātā formā tika ievietots pastkastītē.

Gadījumā, ja Jūsu mājas plānoto remontdarbu kopsavilkumā 2017. gadam fasādes atjaunošanas remontdarbi nav iekļauti, par darbu iekļaušanu tāmē var lemt mājas dzīvokļu īpašnieku kopība, kopsapulcē vai aptaujas veidā, balsojot “PAR” (50% + 1 balss) remontdarbu iekļaušanu tāmē, norādot arī remontdarbiem nepieciešamā finansējuma avotu – tas var būt gan mājas esošais finanšu līdzekļu uzkrājums, gan jauna uzkrājuma veidošana.

Klientu ērtībām kopsapulču protokolu paraugi ir pieejami ŠEIT.

Ieskats veiktajos remontdarbos pieejams FOTOGALERIJĀ.