Informācijas tālrunis: 8900

Atjaunota jūgendstila arhitektūras pērles fasāde Tallinas ielā 23

2023-11-21

2023. gada 25. oktobrī ar svinīgu pasākumu SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) noslēdza ēkas fasādes atjaunošanas projektu Tallinas ielā 23 apsaimniekotajā ēkā. Pasākuma laikā tika atklāta foto un video izstāde “Eižens Laube – sava laika zelta arhitekts Rīgā”. Izstāde veltīta izcilajam jūgendstila arhitektam Eiženam Laubem, kuras ietvaros izceltas viņa desmit ievērojamākās daudzdzīvokļu ēkas, kas pēdējos gados pieredzējušas atjaunošanas darbus.

RNP vēlas pateikt milzīgu paldies šo māju pārstāvjiem par aktīvu dalību dzīvojamo māju atjaunošanas procesā, kā arī par uzticēšanos RNP, lai mēs visi kopā varētu Rīgu padarīt skaistāku!

Par renovāciju:
Ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs daļa un UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 Rīgas vēsturiskais centrs daļa – un uz to attiecas likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību” u.c. ar Rīgas vēsturiskā centra aizsardzību saistītie normatīvie akti.

Ielas fasādē ir vairāki arhitektoniskie elementi – cilnis virs ieejas ēkā, ciļņi zem otrā stāva logiem, cilnis ar augu motīvu, dzīvnieka atveidojumi uz balkona sienām, konsoles ar cilvēka sejas attēlojumu, modiljons un dzega. Ēkas oriģinālā substance un autentiskums ir saglabājusies oriģinālā izskatā. Pēc fasādes atjaunošanas ēkai saglabāta oriģinālā ķieģeļu apdare, krāsojums, ieejas durvis, esoši koka logi un dekoratīvie elementi, kas restaurēti projekta ietvaros. Ēkas jumta segums vietās, kur bijis bojāts, mainīts, izmantojot oriģinālam līdzvērtīgu analogu.

Projekta vadītājs: SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
Projektētājs un autoruzraugs: SIA „ADO birojs”
Būvuzraugs: SIA „MarKons”
Būvuzņēmējs: SIA „Fasāde PRO”
Projekta kopējās izmaksas, ko veido būvniecības, būvuzraudzības, autoruzraudzības un projekta vadības izmaksas: 70 938,48 EUR, t.sk. PVN.

Ja arī Jūs vēlaties savai dzīvojamajai mājai piesaistīt Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējumu un saņemt papildus informāciju par mājas atjaunošanas procesu, aicinām Jūs uzdot jautājumus, kā arī pieteikties uz individuālu konsultāciju, sazinoties ar Māju atjaunošanas nodaļas vadītāju Oskars Skrastiņš, tālr. 25483083, e-pasts oskars.skrastins@rnparvaldnieks.lv.

 

Please accept marketing-cookies to watch this video. Learn more