Informācijas tālrunis: 8900

Atlikta ūdens patēriņa skaitītāju dzīvokļos verificēšana ārkārtējās situācijas laikā

2020-02-04

Ministru kabinets (MK) 2020. gada 31. martā nolēma, ka Latvijā izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā nebūs nepieciešams nodrošināt piekļuvi dzīvokļos esošajiem ūdens patēriņa skaitītājiem (ŪPS) un citiem skaitītājiem, kas nav komercskaitītāji, un veikt to nomaiņu, atkārtotu vai pirmstermiņa verificēšanu. Grozījumi MK noteikumos Nr.1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” (MK noteikumi Nr.1013) stājas spēkā no 2020. gada 2. aprīļa. Grozījumus lasīt ŠEIT.

Kārtība attiecas kā uz pārņemtajām dzīvojamām mājām, tā arī uz mājām, kuru pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu īpašnieki nav pārņēmuši. Grozījums attiecināms apmaksājamo daļu par pakalpojumiem noteikšanai jau par 2020. gada marta mēnesi, jo ārkārtējā situācija valstī izsludināta no 2020. gada 12. marta. Tas nozīmē, ja ŪPS verificēšanas termiņš beidzas ārkārtējās situācijas, kuru MK izsludinājis saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, laikā vai pēc tās trīs mēnešu laikā, šo ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš tiek attiecīgi pagarināts, lai verificēšanas nodrošināšanai būtu trīs mēneši.

Taču tiem, kuriem bija jāverificē ŪPS līdz martam, bet to neizdarīja, tiks aprēķināta un piestādīta ūdens patēriņa starpība atbilstoši MK noteikumiem Nr.1013 – ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība nav lēmusi par veidu, kā sadalīt un apmaksāt ūdens patēriņa starpību, tad apmaksājamā ūdens patēriņa starpība neapzinīgajam dzīvokļa īpašniekam nedrīkst pārsniegt ūdens patēriņa normu vienam iedzīvotājam (3,04 m3 – 6,08 m3, atbilstoši dzīvokļa labierīcības pakāpei), kas noteikta  Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību”, un atlikusī ūdens patēriņa starpība daļa tiek sadalīta uz visiem dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, ieskaitot neapzinīgo dzīvokļa īpašnieku.

 

Sīkāku informāciju par 2020. gada 31. marta sēdē pieņemtajiem lēmumiem lasīt ŠEIT.