Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Bezmaksas konsultācijas par pagalmu sakārtošanu

2014-03-13

Tuvojas pavasara talku laiks, kad tradicionāli tiek sakopti arī pilsētas pagalmi. Ainavu arhitekti projektā „Pagalmu Renesanse” piedāvā bezmaksas konsultācijas, lai talkas laikā iedzīvotāji varētu veikt būtiskus uzlabojumus pagalma atjaunošanā.

Projekts piedāvā  arī iespējas iedzīvotājiem uzsākt savu pagalmu radošu plānošanu kopā ar ainavu arhitektiem.

Projektu realizē Latvijas Ainavu arhitektūras biedrība sadarbībā ar nodibinājumu Rīga 2014.
Projekts „Pagalmu Renesanse” izveidots, lai rosinātu daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus iesaistīties savas dzīvojamās vides uzlabošanā un kopīgi ar speciālistiem – ainavu arhitektiem – meklētu risinājumus un iespējas kā veidot mūsdienīgu, kvalitatīvu un estētisku pagalmu vidi. Projekts ietver sevī kultūras jēdziena izpratnes paplašināšanu, tāpēc ir iekļauts kultūras galvaspilsētas programmā.

Projekta aktivitātes ir veidotas kā izglītojošu pasākumu komplekss, kas vērsts uz mikrorajonu iedzīvotāju mērķtiecīgu iesaistīšanu kopīgā darbā, līdzdalības un atbildības veicināšanu par kopīgo pilsētas kultūrvidi.

Plašāka informācija par projektu atrodama Rīgas domes un nodibinājuma Rīga 2014 interneta vietnēs www.riga.lv un www.riga2014.org.

Informāciju sagatavoja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Uģis Vidauskis, t. 67105908.