Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2015. Gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2015. gads

Dalībnieka Protokola Nr.  Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Nils Ušakovs nolemj:
1 28.01.2015. 1 Par Sabiedrības 2014.gada darbības plāna izpildi Pieņemt zināšanai
2 Par Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2015.-2018.gadam Piekrist
3 Par Sabiedrības saimnieciskās darbības rīcības plānu 2015.gadam Piekrist
4 Par Sabiedrības 2015.gada budžeta saskaņošanu Piekrist
5 Par grozījumiem Sabiedrības statūtos un izmaiņām valdes sastāvā 1.Apstiprināt   2. Ievēlēt Valdes locekļus   3. Atļaut savienot amatu
2 04.03.2015. 1 Par aizņēmumu dzīvojamās mājas A.Dombrovska ielā 49, Rīgā, vienkāršotai renovācijai Piekrist
2 Par aizņēmumu dzīvojamās mājas Ļermontova ielā 8, Rīgā, vienkāršotai renovācijai Piekrist
3 17.02.2015. 1 Par vieglo automašīnu iegādi operatīvajā līzingā Piekrist
4 05.05.2015. 1 Par aukstā ūdens augstspiediena sūkņu staciju un ugunsdzēsības sūkņu apkopi, iegādi, uzstādīšanu un remontu Piekrist
2 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitāla palielināšanu Palielināt  un Apstiprināt
5 05.06.2015. 1 Par nekustamo īpašumu – dzīvokļa Nr.19, Gulbju ielā 1, Rīgā, un neapdzīvojamās telpas Nr.606, Slokas ielā 33, Rīgā, atsavināšanas kārtības maiņu Piekrist
6 31.07.2015. 1 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2014.gada darbības rezultātu izvērtēšana un 2014.gada pārskata apstiprināšana Apstiprināt
2 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” atbilstība kapitālsabiedrību iedalījumam grupās atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem kritērijiem, valdes locekļu atlīdzības pārskatīšana Noteikt atlīdzību
3 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” valdes prēmēšana par 2014.gada darbības rezultātiem Atlikt
4 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” revidenta 2015.gada pārskata pārbaudei ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu revidentam Ievēlēt
5 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” pamatkapitāla palielināšanu Palielināt
7 11.09.2015. 1 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” finansiāli saimnieciskās darbības revīzijas par periodu no 01.01.2014. līdz 31.12.2014. uzsākšanu Noteikt
8 28.12.2015. 1 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” statūtu izteikšana jaunā redakcijā Apstiprināt
2 SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” 2016.gada budžeta saskaņošana Piekrist
3 Par SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” revīzijas rezultātiem Pieņemt zināšanai