Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2021. gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2021. gads

Dalībnieka Protokola Nr. Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis Rita Logina nolemj:
1 12.03.2021. 1 Par Rīgas domes Audita un revīzijas pārvaldes revīziju SIA “Rīgas namu pārvaldnieks Pieņemt zināšanai
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Iekšējā audita stratēģisko plānu 2021. – 2023. gadam un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā audita plānu 2021. gadam. Piekrist
2 26.04.2021. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā normatīvā akta “Nekustamā īpašuma iznomāšanas un nomāšanas kārtība” saskaņošanu Apstiprināt
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieku atlīdzības svarīgākiem nosacījumiem, pabalstu un kompensāciju izmaksām, izdevumu segšanu, prēmēšanu un citādas materiālās stimulēšanas nosacījumiem un SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” darbinieku mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem Piekrist
3 10.06.2021 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2020. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2020. gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” zvērināta revidenta ievēlēšanu 2021. gada un 2022. gada pārskata pārbaudei un atlīdzības noteikšanu 1. Ievēlēt
2. Noteikt
3 Par padomes locekļa Jāņa Leimaņa amatu savienošanu Atļaut savienot
4 05.08.2021 1 Par padomes locekļa Jāņa Leimaņa amatu savienošanu Atļaut savienot
5 30.11.2021 1 Par padomes locekļa Mārča Gaspažiņa  amatu savienošanu Atļaut savienot