Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dalībnieka sapulce 2022. gads

SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” plānoto un notikušo dalībnieka sapulču reģistrs – 2022. gads

Dalībnieka Protokola Nr. Dalībnieka Protokola datums Nr. Darba kārtība Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis J.Lange nolemj:
1 12.01.2022. 1 SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” iekšējā audita plāns 2022. gadam Piekrist
2 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” padomes priekšsēdētāja Aināra Ozola amatu savienošanu Piekrist
2 26.05.2022. 1 Par SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2021. gada darbības rezultātu izvērtēšanu un 2021. gada pārskata apstiprināšanu Apstiprināt
2 Par padomes locekļa Mārča Gaspažiņa  amatu savienošanu Atļaut savienot
3 Par Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļas pārbaudi par pretkorupcijas pasākumiem un to izpildi SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 1. Noteikt
2. Uzdot
3. Noteikt