Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Bauskas ielā 55, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 24.oktobrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Bauskas 55” parakstīja Granta līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma (grants) piešķiršanu EUR 274382.82 apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Bauskas ielā 55, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Bauskas ielā 55 ir nodota ekspluatācijā 1966 gadā. 4-stāvu dzīvojamā mājā (silikāta ķieģeļa mūris) ir 31 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 1 670.70 m², kopējā dzīvokļu platība 1 301.50 m².

Projekta summa ir EUR 609 739.60 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros veikti šādi galvenie darbi:

 • fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide (ventilējamā fasāde);
 • jumta seguma nomaiņa;
 • bēniņu siltināšana;
 • pagraba griestu siltināšana;
 • balkonu atjaunošana;
 • ventilācijas šahtu kanālu tīrīšana
 • logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju atjaunošana
 • apkures sistēmas atjaunošana un pārbūve (no viencauruļu uz divcauruļu sistēmu);
 • ūdens un kanalizācijas inženiertīklu atjaunošana

Darbi veikti 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 03.janvārī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 06.decembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “AJ Celtnieks”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 33 kalendārās nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 572 881.32, t.sk. PVN. Būve nodota ekspluatācijā 01.08.2023.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Bauskas 55”
 • Projektētājs un autoruzraugs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzņēmējs: SIA “AJ Celtnieks”
 • Būvuzraugs: SIA “Būvprojektu Vadības Birojs”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • siltumenerģijas ietaupījumu (kopējo) 97.97 kWh/m2 gadā
 • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 32.47 CO2 ekv.T./gadā

Būve Bauskas ielā 55 pirms atjaunošanas darbiem: