Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Lāčplēša ielā 157, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 20.decembrī dzīvokļu īpašnieku biedrība “Lāčplēša 131” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 161 307,07 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 161 307,08 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lāčplēša ielā 157, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Lāčplēša ielā 157, Rīgā ir nodota ekspluatācijā 1900. gadā. Ēkai ir 2 virszemes stāvi apkurināms pagrabstāvs un viena kāpņu telpa. Ēka virszemes stāvu ārsienas galvenokārt izbūvētas aptuveni no 190 mm biezām koka konstrukcijām ar dēļu apšuvumu aptuveni 60 mm Pagrabstāva ārsienas iozbūvētas no māla ķieģeļiem 510 mm biezumā. Kāpņutelpas ārsienas izbūvēta māla ķieģeļa 380 mm biezumā ar tērauda siju un monolītbetona pārsegumu Ēkas bēniņu pārsegums izbūvēts no koka sijām ar izdedžu uzbēruma slāni. Ēkā ir 10 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 823 m2, kopējā dzīvokļu platība 761,20 m2.

Projekta kopsumma ir EUR 322 614,15 t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros tiks veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasāžu siltināšana ar kokšķiedras plāksnēm, Fasāžu apšūšana ar apdares dēļi uz latojuma, logu pieslēgumi, ailes, stūra nosedzošās kleidas utt
 • Ēkas cokola stāva siltināšana un dekoratīvā apdare
 • Esošo spāru pagarināšana Jauna jumta seguma izbūve, t.sk. vējmalas, kore, palīgmateriāli
 • Logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju nomaiņa

Darbus plānots veikt 2023. gada būvniecības sezonā. 2023. gada 20. martā parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 21.decembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA EKSPRO, būvdarbu īstenošanas termiņš ir līdz 2023. gada 31. augustam, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 289 970,05, t.sk. PVN.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Lāčplēša 157”
 • Projektētājs: SIA “Monulitum”
 • Būvuzņēmējs: SIA “EKSPRO”
 • Autoruzraudzība: SIA “GRADOVSKA DARBNĪCA Nr.2”
 • Būvuzraugs: SIA “Arhitektūras un Celtniecības Inženieru Dienests”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 103,71 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 10,52 CO2 ekv.T./gadā

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai