Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Meldru ielā 8, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2022.gada 07.jūlijā dzīvokļu īpašnieku biedrība “Meldru 8” parakstīja līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu EUR 101 011,35 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un finansējuma piešķiršanu EUR 97 756,46 no AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM”  daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meldru ielā 8, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Ēka Meldru ielā 8 ir nodota ekspluatācijā 1956 gadā. 2-stāvu dzīvojamā mājā (koka karkasa) ir 8 dzīvokļu īpašumi. Kopējā (aprēķina) platība 531,60 m2, kopējā dzīvokļu platība 484,30 m2.

Projekta summa ir EUR 202 022,71 t.sk. PVN, kas ietver tehniskās dokumentācijas izstrādi, būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību un projekta vadību.

Projekta ietvaros veikti šādi galvenie darbi:

 • Fasādes siltināšana un jaunas apdares izveide
 • Bēniņu siltināšana
 • Ventilācijas šahtu galu pārmūrēšana, ventilācijas kanālu tīrīšana
 • Logu nomaiņa, ventilācijas sistēmu uzstādīšana, koplietošanas durvju nomaiņa
 • Kāpņu telpu kosmētiskais remonts

Darbi veikti 2022. – 2023. gada būvniecības sezonā. 2022. gada 6.oktobrī parakstīts būvlaukuma pieņemšanas-nodošanas akts. Saskaņā ar 2022. gada 24.augustā noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “Built In”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 32 kalendārās nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas – EUR 181 477,58, t.sk. PVN. Būve pēc kompleksās atjaunošanas nodota ekspluatācijā 2023.gada 23.jūlijā.

 • Projekta pasūtītājs: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Meldru 8”
 • Projektētājs: SIA “SILTIE NAMI”
 • Būvuzņēmējs: SIA “Built In”
 • Būvuzraugs: SIA “Arhitektūras un Celtniecības Inženieru Dienests”
 • Projekta vadītājs: SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

 • Siltumenerģijas ietaupījumu 152,88 kWh/m2 gadā
 • Siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 21,4543 CO2 ekv.T./gadā

Ēka pirms atjaunošanas darbiem –