Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Patversmes ielā 22 k-2 energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2020-12-22

Šā gada 10. augustā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 260213,63 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai. Tā ir Hruščova laika tipveida ēka, kas nodota ekspluatācijā 1960. gadā. Piecu stāvu ēkā ir 40 dzīvokļu īpašumi.

Neraugoties uz esošo ārkārtējo situāciju valstī, ir uzsākti darbi šīs dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai. Darbus plānots veikt 2021. gada būvniecības sezonā. Saskaņā ar 2020. gada 05. novembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “ProDev”, būvdarbu īstenošanas termiņš ir 44 nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas EUR 470 430,17 bez PVN. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 615 317,76, tai skaitā PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību.

Projekta ietvaros plānots veikt šādus darbus:

  • Fasāžu siltināšana/atjaunošana;
  • Bēniņu pārseguma siltināšana;
  • Logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos;
  • Ārdurvju nomaiņa;
  • Pagraba pārseguma siltināšana;
  • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
  • Jumta seguma nomaiņa, skursteņu augšējo daļu renovācija, ventilācijas sistēmas ekspluatācijas apkope;
  • Balkonu, individuālas rekuperācijas sistēmas izbūve u.c. darbi.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 106.17 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 50.36 CO2 ekv.T./gadā