Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

2020.gada 10.augustā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Patversmes ielā 22 k-2, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Hruščova laika tipveida ēka nodota ekspluatācijā 1960.gadā. 5 stāvu ēkā ir 40 dzīvokļu īpašumi.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 615 317.76, t.sk. PVN, kas ietver būvdarbus, būvuzraudzību, autoruzraudzību, projekta vadību, tehniskās dokumentācijas sagatavošanu. Piešķirtais ALTUM grants – 260 213.62 EUR.

Darbi veikti 2021./2022.gada būvniecības sezonā. Saskaņā ar 2020.gada 05.novembrī noslēgto būvdarbu līgumu ar SIA “ProDev”, būvdarbu īstenošanas termiņš bija 44 nedēļas, kopējās būvdarbu izmaksas EUR 520 427.25 , t.sk. PVN.

Projekta ietvaros veikti šādi darbi:

  • Fasāžu siltināšana/atjaunošana;
  • Bēniņu pārseguma siltināšana;
  • Logu nomaiņa kāpņu telpās un dzīvokļos;
  • Ārdurvju nomaiņa;
  • Pagraba pārseguma siltināšana;
  • Apkures sistēmas rekonstrukcija;
  • Jumta seguma nomaiņa, skursteņu augšējo daļu renovācija, ventilācijas sistēmas ekspluatācijas apkope;
  • Balkonu, individuālas rekuperācijas sistēmas izbūve u.c. darbi.

Ņemot vērā to, ka projektā nebija paredzēti visi nepieciešamie darbi, dzīvokļu īpašnieki pieņēma lēmumu būvniecības laikā veikt t.sk. karstā un aukstā ūdens un kanalizācijas stāvvadu maiņu un iekšējo elektroapgādes (kāpņu telpu) elektrotīklu un galvenās elektrosadalnes renovāciju. Kopējas izmaksas papilddarbiem – 29 115.53 EUR, t.sk. PVN.

Veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:

  • siltumenerģijas ietaupījumu 106.17 kWh/m2 gadā
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 50.36 CO2 ekv.T./gadā

Ēka Patversmes ielā 22 k-2, Rīga pirms atjaunošanas: