Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Putnu ielā 18, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana

Dzīvojamā māja Putnu iela 18, Rīgā ir 2 stāvu ēka ar 6 dzīvokļiem,  ekspluatācijā nodota 1960.gadā.

Biedrība “Putnu ielas nams” noslēdza finansiālā atbalsta līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” 04.09.2019.

Projekta kopējās izmaksas ir 117 030,19 euro (attiecināmās izmaksas)

Altum grants: 58 515,90 euro

Altum aizdevums: 57 244,60 euro

Kompensējamās granta izmaksas par tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksām projekta autoram SIA “Igla arhitekti”: 1270,50 euro

Projekta īstenošana – 2019./2020.gadā
Būvdarbu veicējs – SIA “Ductus”; autoruzraugs
– SIA “Igla arhitekti”; būvuzraugs – SIA “Mondal”; projektu vadība – SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”.
Saskaņā ar energoaudita datiem, īstenojot dzīvojamās mājas atjaunošanas projektu un iespējamos energoefektivitātes pasākumus, būs iespējams sasniegt siltumenerģijas ietaupījumu apkurei aptuveni 67 % apmērā.

Projekta ietvaros veikti šādi darbi:

  • Ārsienu siltināšana, fasāde ar apmetumu;
  • Koplietošanas telpu logu nomaiņa, koplietošanas telpu durvju nomaiņa;
  • Pagraba un bēniņu pārseguma siltināšana;
  • Apkures cauruļu siltināšana;
  • Pamatu un cokola siltināšana, apmales izbūve;
  • Ieejas jumtiņu atjaunošana;
  • Jumta seguma nomaiņa.

Ēka pirms atjaunošanas:

Pēc būvdarbiem: