Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Aleksandra Čaka ielā 44 fasādes atjaunošanas darbi

2020-09-23

2020.gada 20.maijā tika parakstīts līgums ar Rīgas domes Īpašuma departamentu par projekta “Ēkas Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā, kadastra apzīmējums 01000290062001, saglabāšanas darbi” projekta īstenošanu.

Līdzfinansējuma summa sastāda EUR 18 749,18, kas sastāda 50% no attiecināmo izmaksu kopējās tāmes.

2020.gada 13.februārī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Texit” par summu EUR 50182.27 ar PVN. Projekta īstenošanas termiņš saskaņā ar projekta īstenošanas kalendāro grafiku ir no 01.05.2020. līdz 31.10.2020.

Projekta ietvaros plānota daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas fasādes atjaunošana, jumta karnīzes restaurācija, izgatavojot trūkstošos elementus un balkonu atjaunošana.

Rīgas pilsētas pašvaldība un Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija ir veicinājusi Latvijas kultūras un vēstures pieminekļu atpazīstamību pasaulē. Pozitīva veikuma piemērs ir Rīgas vēsturiskā centra statusa nostiprināšana īpašā likumā. Rīgas vēsturisko centru ir izdevies iekļaut UNESCO mantojuma sarakstā.

Dzīvojamā māja ar veikaliem Aleksandra Čaka ielā 44, Rīgā, ir vietējās nozīmes kultūras piemineklis ar valsts aizsardzības Nr. 7787. Tā būvēta 1911. gadā. Būvēšanas gads iemūžināts dekoratīvajā kartušā ēkas fasādes bēniņu daļā. Ēka būvēta pēc inženiera – arhitekta Edmunda fon Trompovska ( 16.03. 1851. – 19.01.1919. ) projekta, jūgendstilā. Ēka atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra apbūves teritorijā. Atbilstoši sākotnējam projektam, ēkai ir bijušas divas caurbrauktuves. Pagalma korpusa caurbrauktuve aizbūvēta kopš 1978. gada.