Kļūsti par mūsu klientu
Pašapkalpošanās portāls E-pārvaldnieks
Informācijas tālrunis: 8900

Dzīvojamās mājas energoaudits

Lai apzinātu siltuma zuduma cēloņus dzīvojamā mājā, kā arī to novēršanas iespējas, SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” iesaka veikt dzīvojamās mājas energoauditu. Dzīvojamās mājas energoaudita veikšana ir obligāta, ja dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki plāno lemt par dzīvojamās mājas atjaunošanu.

KATRA MĀJA IR SAVĀDĀKA

Katras mājas tehniskais stāvoklis ir savādāks, pat ja mājas tehniskie parametri tās celšanas laikā ir vienādi. Gadiem ejot, katras mājas tehniskais stāvoklis apkārtējās vides ietekmē mainās, tāpēc ir svarīgi apzināt katras mājas „vājās” vietas, caur kurām aizplūst siltums. Mājas tehniskā stāvokļa izmaiņas var ietekmēt vairāki faktori, piemēram:

  • Mājas atrašanās vieta – to var ietekmēt lielceļa tuvums (automašīnu radītās vibrācijas), tuva atrašanās vieta ūdenstilpei, gruntsūdeņi u.tml.;
  • Mājas iedzīvotāji, kā arī garāmgājēji – rūpīga vai tieši pretēji – nesaudzīga izturēšanās pret īpašumu;
  • Veiktie remontdarbi laika gaitā – veikto darbu veids, apjoms utt.;
  • Mājas celšanas laikā izmantotie materiāli, darbu izpildes kvalitāte;
  • Kā arī daudzi citi faktori.

Lai noteiktu mājas „vājās” vietas, caur kurām aizplūst siltums, siltuma zudumu cēloņus un to novēršanas iespējas, aicinām dzīvokļu īpašniekus lemt par mājas energoaudita veikšanu!

Energoaudits ir nepieciešams ne tikai lai noskaidrotu siltuma zudumu cēloņus, bet arī lai piemērotu atbilstošu risinājumu katrai mājai. Pamatojoties uz energoaudita rezultātiem, mājai iespējams veikt gan atsevišķus plānveida remontdarbus, gan mājas atjaunošanu.

Energoaudita pārskats sniegs informāciju par:

  1. Esošajiem ēkas energoefektivitātes rādītājiem;
  2. Ēkas atjaunošanas priekšlikumiem (kādi darbi jāveic un kādi materiāli jāizmanto);
  3. Energoefektivitātes rādītāju prognozi pēc atjaunošanas pasākumu īstenošanas (iespējamais siltumenerģijas ietaupījums);
  4. Vietām ēkas fasādē, pa kurām aizplūst siltums.

Lai SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” uzsāktu darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas energoaudita veikšanu, nepieciešams pieņemt attiecīgu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu (dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai aptaujas veidā) – dzīvokļu īpašnieku vairākumam (50%+1 balss) jānobalso „PAR” energoaudita veikšanu un dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums (protokols) jāiesniedz SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk – Pārvaldnieks).

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (kopsapulces protokols vai aptaujas anketa) PARAUGS pieejams ŠEIT.